Bild
Hållbarhetsveckan Act sustainable
Länkstig

Forskare och studenter rapporterade från klimattoppmötet

Publicerad

Flera forskare och studenter från Göteborgs universitet deltog på FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow i början av november. Två av studenterna och två av forskarna berättade om sina upplevelser vid ett panelsamtal som avslutade hållbarhetsveckan Act Sustainable.

Sverker Jagers var den enda i panelsamtalet som hade varit på COP tidigare. När han var doktorand deltog han på COP4 i Buenos Aires 1998 och i år var han på sitt andra COP-möte, nu som professor i statsvetenskap.

– Det är märkligt att denna komplicerade process som COP-mötena innebär ens fungerar. Enligt statsvetenskapliga teorier skulle en sådan här lång process med så många aktörer inte fungera, säger han.

Sverker Jagers tyckte det var uppmuntrande att se att det är så mycket som händer på COP, där olika konstellationer samverkar och det är så många processer som pågår samtidigt som inte syns i förhandlingarna eller i de officiella sessionerna. Därför lämnade han Glasgow-mötet med mer entusiasm än när han kom dit. Ett exempel som Sverker pekade på är försäkringsbranschen som han forskat om och där det nu sker en massa parallella processer som kan ha större betydelse än den politiska beslutsprocessen.

Finanssektorns roll för klimatarbetet

Bild
Jasmine Elliot på COP26.
Jasmine Elliot på COP26.

För Jasmine Elliot var det första gången som hon deltog på ett COP-möte. Hon är doktorand i praktisk filosofi och forskar om professionella rådgivares roll och ansvar för att underlätta etiskt affärsbeteende. Hon var särskilt nöjd med att kunna delta på den tematiska finansdagen under COP och diskutera finanssektorns roll för klimatarbetet. Hon poängterar att det nu är många inom banksektorn som menar att de inte längre vill förknippas med fossila bränslen.

– På mötet kändes energin från förhandlingarna ut till sidoeventen och utställningsdelen, det var en påtaglig känsla av att det är bråttom att agera, säger hon.

Men Jasmine Elliot ser cyniskt på vissa aktörers intentioner, och menar att det förekommer så mycket förskönande grönmålning eller "green wash" på COP. Även det som numera ofta benämns "purple washing", när aktörer framhäver sitt jämställdhetsarbete utan att det finns så mycket substans bakom, märktes av på mötet.

Städernas konkreta handlingar

Patricio Gallardo är en av de två studenterna som deltog i panelen. Han kommer från Argentina, och läser nu mastersprogrammet i miljövetenskap med fokus på vattenfrågor, och ansökte om att delta som observatör på COP för Göteborgs universitet.

– Jag ville följa processen på COP-mötet på nära håll. Det var otroligt lärorikt och jag träffade många viktiga aktörer, från bland annat näringslivet, säger han.

Det som Patricio Gallardo tar med sig från Glasgow är den ledande roll för klimatåtgärder som många städer visar upp; medan länderna som deltar främst pratar om vad som bör göras, så är städernas representanter de som utför konkreta handlingar. Det är också hoppfullt att se ungdomarnas stora engagemang, vetenskapen med sin unika roll och nya samarbeten som skapas på klimattoppmötet.  Han är däremot besviken över de politiska ledarnas hyckleri och att det inte togs tillräckligt skarpa beslut för att uppnå 1,5 gradersmålet.

Den fjärde deltagaren som berättade om COP26 på Act Sustainable var Hanna Glad som läser Globala studier. Hon hade hört så mycket om COP och ville delta som observatör för att förstå det bättre. Hon tyckte, så här i efterhand, att hon var naiv när hon åkte men är efter hemkomsten lite skeptisk till COP-processen eftersom det var så mycket som inte diskuterades. Men trots allt är hon hoppfull för allt det samarbete som pågår, särskilt inom civilsamhället med så många organisationer som arbetar hårt för klimatfrågan och som märktes så tydligt på COP.

– Jag ville få en inblick i COP från insidan, vilket jag fick och jag har lärt mig så otroligt mycket på så kort tid, säger Hanna Glad.

Efterfrågar mer samverkan

Vad bör då Göteborgs universitet göra för att förbättra sitt klimatarbete efter COP-mötet? Båda studenterna påpekar att det behövs mer samverkan mellan forskare och myndigheter och nämner forskares viktiga roll som vetenskapliga rådgivare. Även samverkansprojekt som Miljöbron bör få mer resurser för att kunna ge studenter möjlighet att hjälpa organisationer att stärka sitt klimatarbete. Patricio Gallardo påpekar att den nyligen beslutade klimatbudgeten på Göteborgs universitet är ett steg i rätt riktning och att mer av universitets klimatarbete bör kommuniceras till studenterna.

Nästa COP, det 27:e i ordningen kommer hållas i Egypten i november 2022, men ingen av de som deltog i panelen har några konkreta planer på att åka dit. Sverker Jagers menar att det på kommande COP är viktigt att diskutera hur subventioner på fossilbränslen ska tas bort. Enligt honom är det oerhört viktigt att sätta pris på koldioxidutsläppen, exempelvis med beskattning, men då kan vi inte samtidigt ha kvar olika former av subventioner som motverkar poängen med koldioxidavgifter. Jasmine Elliot avslutar med att det på COP27 måste till tydligare beslut för att kunna uppnå 1,5 gradersmålet från Parisavtalet.

– Tiden börjar rinna ut, avslutar studenterna.

AV: Mikael Östblom