Bild
Vindkraftverk vid kanal i Nederländerna.
Foto: Anant Chandra, Unsplash
Länkstig

Forskare: EU:s klimatlag ett steg i rätt riktning

Publicerad

EU-länderna har efter förhandlingar enats om en klimatlag som innehåller skärpta mål för minskade utsläpp. Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi med lång erfarenhet av arbete inom FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, tycker att den nya lagen sänder en viktig signal.

− Det är en god nyhet för världen som letar efter bra exempel. Budskapet är kraftfullt eftersom EU omfattar 27 nationer och har haft en ledande roll för att hantera klimatfrågan, säger han.

Den klimatlag som EU-länderna och EU-parlamentet nu kommit överens om ska leda till att EU:s samlade nettoutsläpp av växthusgaser ska bli noll senast år 2050. Det ska ske genom minskade utsläpp, investeringar i miljövänlig teknik och insatser för naturskydd.

Men det är viktigt att komma ihåg att klimatfrågan inte löses utan USA och Kina som står för hälften av utsläppen, enligt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi som också varit verksam inom FN:s klimatpanel IPCC. Han påpekar att USA just nu har en administration som försöker bidra till en internationell lösning även om det fortfarande finns mycket motstånd, och att Kina också har signalerat för nya initiativ.

−Vad USA och Kina gör är avgörande och EU:s främsta roll är att inspirera eller locka dem till handling. Det är viktigt att vi kommunicerar detta strategiskt och kraftfullt vid alla möten där tillfälle erbjuds, till exempel på det klimatmöte som den amerikanska presidenten Joe Biden bjudit in till senare i april, säger han.  

Minskade koldioxidutsläpp

Ett delmål som EU-länderna nu har enats om är att koldioxidutsläppen ska minska med minst 55 procent till 2030, räknat från 1990.

− Detta är ett ambitiöst mål för EU som är en av många aktörer inom området. Om alla gör sitt, är jag hoppfull, säger Deliang Chen.

Thomas Sterner är lite mer försiktig i sin bedömning eftersom startpunkten för minskningen är 1990 och EU redan har minskat utsläppen med över 20 procent sedan dess. 

− Det är svårt att säga vad som är tillräckligt. 55 procent jämfört med 1990 är inte så radikalt men det är ett steg i rätt riktning.

En plan för hur målen ska nås

Att EU nu har skärpta klimatmål välkomnas av de båda professorerna. Men det är avgörande att ha en plan för vilka åtgärder som ska genomföras och hur målen ska nås.

− Konkreta åtgärder finns i alla sektorer från industri till livsmedel men det behövs också åtgärder på en övergripande systemnivå – åtgärder som innebär att det kostar att släppa ut klimatpåverkande gaser. Ett så kallat pris på koldioxid, säger Thomas Sterner.

Hur kommer våra enskilda liv att påverkas av de här målen?

− Det blir dyrare att släppa ut koldioxid, exempelvis genom att köra ineffektiva kraftverk, fossil-bilar och oljeeldade hus. Den stora frågan är dock hur våra liv skulle påverkas av en accelererad klimatförändring om vi inte får till en bra klimatpolitik, säger Thomas Sterner.

− Vi kan förvänta oss en bättre värld att leva i med minskad risk i samband med klimatförändringar. Men vi kommer också att behöva vara beredda att förändra en del av vårt konsumtions- och livsstilsbeteende, säger Deliang Chen.

AV: Thomas Melin, telefon: 073-404 2021