Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Filosofisk guide till en bättre ålderdom i Brüldes nya bok

Hur ska vi göra det bästa av återstoden av livet? Vilka verktyg finns för att hantera svårigheter? I boken Lev hela livet – filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande djupdyker Bengt Brülde i en rad funderingar kring åldrandet. Bland annat listar han tio frågor som vi bör ställa till oss själva inför pensioneringen – och detta helst redan runt 50-årsåldern.

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet Foto: Monica HavströmBengt Brülde, professor i praktisk filosofi  Foto: Monica Havström

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet har skrivit böcker om lycka, om kärlek och vänskap och nu har han tagit sig an de livsfrågor som åldrandet ger upphov till.
Han har valt att varva personliga berättelser och fallstudier med handfasta råd vilket ger en mångfasetterad bild av de komplexa frågor som hopar sig för många som närmar sig pensioneringen. Det kan handla om allt från vår hälsa, hur vi tar vara på vår tid och våra nära relationer, till själva meningen med livet.

När är det dags att ställa sig frågan: Hur vill jag leva mitt liv?

– Det är alltid rätt tid att verkligen tänka efter, skulle jag vilja säga. För oavsett om du är ung, har passerat femtio eller åttio har du något att vinna på att sätta dig in i vad det kan innebära att åldras, säger Bengt Brülde.

I pensioneringskapitlet får läsaren hjälp att bena upp de ibland krångliga ställningstaganden som var och en måste göra. Som: När är det rimligt att sluta arbeta? Hur tar man ett rationellt beslut om lämplig tidpunkt för pensionering? Hur kan vi göra övergången till det jobbfria livet så smidig som möjligt? Hur påverkas mitt sociala liv om jag slutar arbeta? Finns det moraliska skäl till att fortsätta – eller sluta?
Resonemang kring dessa frågor löper sedan vidare i de efterföljande kapitlen.

Vilka är några av de viktigaste tankarna i boken, enligt dig?

– När man funderar över hur man vill leva sitt liv på äldre dagar bör man inte fokusera allt för mycket på att få det gott för egen räkning. Det är minst lika viktigt att fråga sig hur man kan finna eller bibehålla ett meningsfullt liv på äldre dagar. Detta inkluderar både att man försöker bidra till en bättre värld och att man fortsätter att utvecklas.
– Det är dessutom viktigt att balansera mellan två olika perspektiv på åldrandet: eländesperspektivet – där åldrandet betraktas som ett långsamt förfall och en serie förluster – och möjlighetsperspektivet. Båda är korrekta och det blir skevt att bara fokusera på det ena.

Stötte du på någon oväntad aspekt av åldrandet under arbetet med boken?

– Ja, när jag gjorde min research kom jag att titta närmare på de kulturella aspekterna på åldrandet. Många av de problem som är förknippade med åldrandet beror i första hand inte på det biologiska förfallet eller de sociala förlusterna, utan på saker som begränsande åldersnormer, stereotyper och olika typer av åldersdiskriminering. Det fick mig att lägga till en fjärde modell, nämligen försvaret mot ålderismen.

Hur kom det sig att du ville skriva en bok om detta vida ämne?

– Mina skäl var delvis personliga. Jag har själv passerat 60, och jag har en del vänner som just har gått i pension, och det kan vara bra att tänka igenom hur man vill leva återstoden av sitt liv.

– Men det är även teoretiskt intressant, om uttrycket tillåts. Jag har hållit på en del med livsfrågorna genom åren, och jag har noterat att de ställs på sin spets när man blir äldre, kanske mest i gruppen yngre äldre, det jag i boken kallar tredje åldern. Skälet till detta är att medvetenheten om livets ändlighet har blivit större, samtidigt som många nyblivna pensionärer har stora möjligheter att själva välja hur de ska leva sina liv.

Du skriver att du även ville skriva om de samhällsfrågor som ämnet väcker, men att det inte fick plats i boken. Kan du utveckla det?

– De politiska frågorna på detta område handlar i första hand om vilka spelregler som ska gälla, till exempel vilket slags pensionssystem som är mest rättvist. Dessa frågor tar jag inte upp alls i boken. Jag fokuserar snarare på hur man bör agera som individ givet att spelreglerna ser ut som de gör.

Vilka frågor och projekt jobbar du med just nu?

– Jag är involverad i två av Göteborgs universitets tvärvetenskapliga forskningssatsning UGOT Challenges. I första hand forskningsprojektet om kollektivt handlande, CeCAR, men i viss mån även i AgeCap, ett centrum för åldrande och hälsa. Jag håller även på med ansvarsfrågor och annat, och planerar att skriva en bok om äldrepolitik, inklusive hur pensionssystemet bör vara utformat.

Kontakt

För mer information kontakta Bengt Brülde
mejl:bengt.brylde@filosofi.gu.se
telefon: 0702-160 490

Läs ett utdrag ur boken utgiven av förlaget fri tanke.

Läs mer om UGOT Challenges

För pressbilder kontakta Monica Havström.