Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Filosofer hjälper regeringen med riktlinjer för intensivvård

Forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet hjälper just nu Socialstyrelsen med att formulera nya riktlinjer för prioritering och ransonering av sjukvårdsresurser om det skulle komma att behövas på grund av den pågående pandemin av Covid-19. Christian Munthe och Erik Malmqvist bidrar på flera sätt med sina expertkunskaper i folkhälsoetik och sjukvårdsetik.

Christian Munthe Erik Malmqvist2020-03-26 Uppdaterad text med länk till Socialstyrelsens principer för prioritering inom intensivvården

Sjukdomen som coronaviruset orsakar innebär hög aktivitet inom många samhällsfunktioner och forskargrupper. Sjukvården kommer inte fungera som vi är vana vid, meddelade till exempel Stockholms stad under en pressträff idag torsdag. I Sveriges regioner pågår insatser för att skala upp intensivvårdens kapacitet.

Under veckan har filosoferna Christian Munthe och Erik Malmqvist bidragit till utformningen av nya riktlinjer för prioritering och ransonering av sjukvårdsresurser i exceptionella lägen. Uppdraget att snabbt ta fram dessa riktlinjer kommer från Socialstyrelsen och arbetet leds av Lars Sandman vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet. 

Rapporten publicerades den 26 mars. Den finns som pdf på Socialstyrelsens webb och har titeln Socialstyrelsens principer för prioritering inom intensivvården

– Riktlinjerna bygger förstås främst på riksdagens etiska plattform för sjukvårdsprioriteringar, och trycker särskilt på behovet av att mindre brådskande vård ransoneras så att resurser kan frigöras för livräddande intensivvård. Men det finns också svåra avgöranden som handlar om hur man ska göra när man måste välja mellan patienter med lika behov och lika nytta av vården, säger Erik Malmqvist, docent i medicinsk etik.

Läkemedelsprioriteringar

Både Erik Malmqvist och Christian Munthe bidrar också sedan tidigare i arbetet med läkemedelsprioritering som görs inom Västra Götalandsregionen.

– Flera forskare i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, och flera som doktorerat hos oss, har en internationellt erkänd expertis inom de här områdena som nu kan komma till nytta, säger Christian Munthe, professor i praktisk filosofi.

Själv har han även blixtinkallats för att bistå med etisk expertis i det alldeles nya, EU-finansierade projektet vid Karolinska institutet för att utveckla behandlingar mot Covid-19 som bygger på immunterapi. För flera år sedan deltog han i arbetet med att utveckla den nationella pandemiplanen inför den så kallade svininfluensan.

Etikhjälp i folkhälsoarbete

Bengt BrüldeEn annan av institutionens professorer, Bengt Brülde, har redigerat landets enda lärobok på svenska i folkhälsoarbetets etik. Boken har kapitel från flera världsledande etikforskare inom området och används på olika folkhälsovetenskapliga utbildningar i Sverige.

– Det faktum att allt fler länder sätter in kraftfulla åtgärder för att bromsa smittspridningen ger inte bara upphov till effektivitetsfrågor, utan även till etiska frågor, säger Bengt Brülde.

Exempel på sådana frågor är vilka medel som är moraliskt försvarbara för att stoppa spridningen, och hur detta mål ska vägas mot andra mål.

– Man kan också fundera över exakt vilka mål som folkhälsoarbetet bör ha. Frågor som dessa diskuteras systematiskt i boken, fortsätter Bengt Brülde.

Filosofins potential

– Bakgrunden till att vi nu kan bidra med expertis är att vi under längre tid haft möjlighet att bedriva omfattande grundforskning och parallellt öva upp hur den kan göras nyttig i samarbete med samhällsaktörer och andra forskningsområden. Det är en påminnelse om den praktiska filosofins och den humanistiska forskningens stora potential –  hur den kan göra konkret nytta på basis av en stark grundforskning, säger Christian Munthe.

Kontakter på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori:
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, christian.munthe@gu.se
Erik Malmqvist, docent i medicinsk etik, erik.malmqvist@gu.se
Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, bengt.brylde@filosofi.gu.se

Länkar

Läs mer om projektet vid Karolinska institutet om immunterapibehandling

Läs mer om forskningen i praktisk filosofi vid FLoV

" />Läs mer om läroboken på svenska i folkhälsoarbetets etik