Länkstig

EUTOPIA Student Hackathon knyter kontakter för hållbar upphandling

Publicerad

Hur kan upphandlingsprocessen bli mer hållbar? Det var en av frågorna som togs upp i EUTOPIA Placemaking Hackathon som hölls förra veckan som en del av Open Innovation Challenge.

Det tre dagar långa Hybrid-evenemanget lett av Göteborgs universitet (GU) gav studentteam från sex av EUTOPIAs partneruniversitet möjlighet att skapa inspirerande scenarier för framtida hållbar upphandling genom samordnad varudistribution, i samarbete med upphandlare och externa intressenter.

Bild
Antara Islam
Antara Islam

Antara Islam, en masterstudent i marknadsföring och konsumtion vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, deltog på uppdrag av GU.

– Som person brinner jag för att lösa utmaningar och driva förändringar, säger hon om varför hon ville vara med i hackatonet.

Varje team arbetade med en upphandlare och en representant för privata aktörer i leverantörskedjor: en startup som sparar matsvinn, ett e-handelsföretag, en science park, en innovationspartner och ett träföretag. En forskare från Chalmers tekniska högskola bidrog med expertis inom e-handel, distribution och hållbarhet. Tillsammans identifierade de relevanta utmaningar som skulle behöva lösas inom delområdena cirkulär ekonomi, e-handel, hållbar logistik, offentlig-privata partnerskap och hållbara affärsmodeller.

– Att intervjua upphandlaren och intressenterna fick oss att förstå allvaret i situationen. En samlad efterfrågan från upphandlare gör det möjligt för leverantörer och logistikföretag att göra processen mer hållbar. Det krävs alltså en gradvis omstrukturering för att effektivisera hållbar upphandling från start till slut, säger Antara.

Med sex olika EUTOPIA-universitet och studentteam närvarande, åstadkom hackatonet en mängd olika idéer och lösningar.

– Det var intressant att observera hur studenter från olika universitet över hela Europa var både lika och olika när det gäller deras innovativa lösningar. Att många idéer liknar varandra kan förenkla  samarbete kring tillämpning, medan distinkta idéer ger utrymme för ytterligare utforskning. För mig var resultatet av brainstormingsövningen, samtidigt som vi var anslutna till andra EU-universitet, den bästa delen av EUTOPIA-hackatonet, säger Antara.

Bild
The student team participating from the University of Gothenburg.
The student team participating from the University of Gothenburg.

Den sista dagen presenterade eleverna flera idéer som de tagit fram under hackatonet.

Upphandlarna var mycket imponerade, och kommer att ta hänsyn till dem och se vilka idéer som kan genomföras i framtiden.

Antara är nöjd med resultatet av hackatonet och avslutar med att säga: Jag skulle framgent vara intresserad av att observera i vilken utsträckning våra idéer har genomförts och kunnat påverka. Dessutom, som blivande marknadsförare och som kund och kravställare kommer jag att överväga hållbarhetsaspekterna när jag använder någon upphandlingstjänst i framtiden.