Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Etnologistudenter belyser människors erfarenheter i Marks kommun

Publicerad

Hallå Sverker Hyltén-Cavallius, docent i etnologi och kursansvarig för de etnologistudenter vid Göteborgs universitet som under en vecka i april besökte Marks kommun för att bedriva fältkursstudier.Vad är syftet med fältkursen?

Sverker Hyltén-Cavallius Syftet med fältkursen är att studenterna ska få fältarbeta och öva sig i centrala etnologiska metoder, till exempel samtalsliknande/öppna intervjuer och deltagande observationer, och inte minst förankra sina arbetssätt i hur andra etnologer har arbetat och träna upp en metodologisk reflexivitet. I fältkursen ingår fältarbete på en plats som man inte vistas på till vardags. Fältarbetet har ett brett formulerat tema - "Människor i Mark: erfarenheter, gestaltningar och gemenskaper kring en plats" som de uppmuntras att förhålla sig till (som en träning i att förhålla sig till sådana ramar som de flesta yrkesverksamma etnologer måste förhålla sig till). Under fältveckan får de handledning och hjälp av den eller de lärare som är med.

Vad händer sedan med studenternas insamlade material?

– Vi brukar försöka arbeta med en motpart, exempelvis en kommun eller som i det här fallet Rydals museum, så att deras material faktiskt kommer till användning och förutsättningarna så långt möjligt påminner om hur yrkesverksamma etnologer arbetar. Samarbetet i det här fallet går ut på att de levererar en intervju var till museet, som sedan kan komma att bli delar av till exempel utställningar. Museet har i gengäld ställt upp med fordon och hjälpt till att hitta kontaktpersoner. Studenterna uppmuntras också att formulera sina fältarbetssyften i relation till sina kommande B-uppsatser, så en del av materialet blir stommen för uppsatserna. Under senare år har också fältarbetet utförts i samarbete med etnologerna vid Lunds universitet, vilket gör att studenterna får träffa både andra studenter och lärare i etnologi.

Vad har studenterna gjort under veckan?

– De har träffat och intervjuat bloggare runtom i Marks kommun, intervjuat fritidspolitiker om deras vardag och sociala nätverk, observerat på offentliga platser i Mark och undersökt några ungdomars vardagsliv och erfarenheter, och pratat med butiksinnehavare om fairtrade och ekologiska produkter. Bland annat. De flesta har nu ett material som de kommer att kunna använda i sina B-uppsatser.

Vad är resultatet av veckans fältkurs?

– Resultatet består dels i att de producerar en massa material som kan ingå i B-uppsatserna (som de alltså skriver i par). Det kan handla om intervjuer, observationer, webbsidor, fotografier av klotter, lokalhistorisk litteratur och lokaltidningar och så vidare. Dels bidrar alla studenter med en intervju till Rydals museum. I vissa fall kommer även uppsatserna att handla om just Mark på olika sätt, i andra fall blir det mer ett jämförelsematerial där tonvikten av arbetet utförs i Göteborg. Man kan se det samlade materialet - och de kommande uppsatserna - som ett antal strålkastare som belyser olika aspekter av människors erfarenheter och livsvärldar i Mark idag.

 Mer information:

Sverker Hyltén-Cavallius, telefon: 786 2356, e-post: sverker.hylten-cavallius@gu.se