Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Etiska frågor lyfts i samtal om antibiotikaresistens

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, medverkar i ett poddsamtal om antibiotikaresistens som tidskriften Ord & Bild bjudit in till.

Christian Munthe– De problem vi har idag beror på att vi hade en ohämmad användning av antibiotika under lång tid. Vi har levt i en infantil fantasi att vi kan ha allt det goda utan att det kostar, säger Christian Munthe som även arbetar inom Centrum för antibiotikaresistensforskning.

Han menar att det krävs ändrade beteenden, att vi slutar med slarvanvändningen av antibiotika.

I samtalet, som leds av redaktör Marit Kapla, tar Christian Munthe upp några etiska problem som uppstår när länder tar till olika åtgärder för att minska de dramatiska följderna av antibiotikaresistens.

Samtalet handlar även om problematiken på global nivå. Hur kan världens länder agera för att lösa problemen tillsammans?

Förutom Christian Munthe medverkar Johan Svensson, Cecilia Verdinelli och Björn Rönnerstrand.

Här kan du höra poddsamtalet på www.tidskriftenordobild.se

Läs mer om Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet, CARe, där forskare från sex fakulteter tillsammans med sjukvården och ett nätverk av intressenter tar fram ny kunskap för att bemöta den globala utmaningen med antibiotikaresistens.

Christian Munthe sitter i styrelsen för Centrum för antibiotikaresistensforskning. Foto: Monica Havström