Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Enade politiker får människor att ta personligt ansvar för klimatförändringarna

Publicerad

Politiker som är eniga om att miljöfrågor är viktiga påverkar människor att göra uppoffringar för klimatet oavsett vilket parti de tillhör. Det beror delvis på att folk ofta gör som auktoriteter säger i svåra och komplexa frågor, det visar ny statsvetenskaplig forskning.

Klimatförändringarna är en av vår tids stora samhällsutmaningar. De opinionsmässiga skillnaderna i hur allvarligt klimathotet upplevs är dock stora mellan länderna i EU. En bidragande faktor till varför det skiljer sig åt är hur politiska partieliter pratar om miljöfrågor.

– Om den samlade politiska eliten i ett land hävdar att miljöfrågor är att ta på största allvar så tenderar befolkningen att anstränga sig mer för att ändra sitt beteende när det gäller sin egen klimatpåverkan, säger Jacob Sohlberg, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det omvända gäller i länder där politiker sänder ut dubbla budskap om miljön.

– Är politikerna inte överens om att vi människor behöver ändra vårt beteende för att rädda miljön så speglar det av sig i befolkningen, säger Jacob Sohlberg.

Auktoriteter påverkar
Jacob Sohlberg har i en ny studie undersökt opinionen och beteendet kring klimatförändringarna i EU och har tagit fram data som bland annat baseras på en mix av vad människor tänker om klimatförändringar och hur politiska partieliter positionerar sig i miljöfrågor.

Han tar Sverige som exempel på ett land där befolkningen anstränger sig i större utsträckning än i andra länder för att motverka klimatförändringarna (se figur 1). Det beror till viss del på att svenska politiker oavsett partitillhörighet är enade om att miljöfrågor är viktiga.

 

Figur 1. Personligt beteende för att motverka klimatförändringarna. Mörkare färg indikerar fler invånare som svarade jakande (“totally agree” och “tend to agree”) på frågan om de hade tagit personliga initiativ för miljön.

– Vi lyssnar gärna på auktoriteter i frågor som är lite svåra att förstå. Klimatfrågan är en sådan fråga. Min undersökning visar att folkvalda faktiskt kan ha en större påverkan på människors miljöbeteende än vad vi tidigare trott, säger Jacob Sohlberg.

 

Data och resultat

Jacob Sohlberg baserar sin undersökning på en ”Eurobarometer survey” som genomfördes år 2009 av TNS Opinion & Social Network på uppdrag av Europeiska kommissionen. 26 000 respondenter i 27 EU-länder i åldrarna 15 år och uppåt svarade på frågor om sin bakgrund (ålder, utbildning med mera) och hur de ser på klimathotet. Länk till undersökningen:
 http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

När det gäller vilken ställning politiker tar i miljöfrågor har Jacob Sohlberg använt data från ”the Comparative Manifestos Project” där man i ett projekt finansierat av det tyska vetenskapsrådet kodat hur politiska partieliter i 50 länder positionerar sig i miljöfrågor. Länk till projektet: https://manifestoproject.wzb.eu/

Han använder också data från the Quality of Governments (QoG) databas i sin undersökning. Länk till QoG-institutet: http://qog.pol.gu.se/

Resultat
Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sustainablilty: The Effect of Elite Polarization: A Comparative Perspective on How Party Elites Influence Attitudes and Behavior on Climate Change in the European Union.