Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Drygt 190 miljoner från VR inom medicin och hälsa

Publicerad

41 forskare vid Göteborgs universitetet får dela på totalt strax över 190 miljoner i 2018 års utdelning från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa. Fem av dessa är yngre forskare som får sex miljoner kronor vardera i etableringsbidrag.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet över 1,2 miljarder kronor för åren 2018-2023. Göteborgs universitetet placerar sig i stort sett på delad andra plats tillsammans med Lunds universitet över de lärosäten som får mest. Forskare vid Göteborgs universitet får 15,8 procent av hela utdelningen.

Agneta Holmäng, dekan för Sahlgrenska akademin.– Som dekan är jag mycket stolt och glad över det fina utfallet för Sahlgrenska akademin i årets VR-utlysning. Vi har fått en tilldelning, både vad gäller projektbidrag och etableringsbidrag, som ligger bättre än förra året och även årsgenomsnittet de senaste åren, säger Agneta Holmäng, dekan för Sahlgrenska akademin.

Hon tillägger:
– Mina varma gratulationer till alla forskare som fått dessa bidrag i hård konkurrens! Snyggt jobbat!

Agneta Holmäng gläds särskilt över att fem unga forskare vid Sahlgrenska akademin får etableringsbidrag. Även två av de gästprofessorer som rekryterats till Sahlgrenska akademin genom den strategiska satsningen Sahlgrenska Visiting Professors får bidrag.

Nio miljoner för att studera cellens ämnesomsättning

Störst bidrag denna gång gick till professor Sven Enerbäck, som får nio miljoner kronor till sitt projekt som handlar om ett nytt sätt att studera ämnesomsättning i cellen, genom att cellen utsätts för stress.

Professor Sven Enerbäck– Vi studerar hur cellens metabolism svarar på olika stressfaktorer som exempelvis svält, och på detta sätt har vi identifierat nya tidigare okända reglerare av viktiga metabola signalvägar som påverkar både glukosoxidering och beta-oxidering av fettsyror, säger Sven Enerbäck och tillägger:

– Vi tror att störningar av hur dessa signalvägar regleras kan vara inblandade i flera olika sjukdomar, inte bara diabetes typ 2 utan också andra sjukdomar som tumörsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.

Läs mer på Vetenskapsrådets websida. Tänk på att endast besked via personligt konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Etableringsbidrag

George Birchenough, forskarassistent, institutionen för biomedicin
Utforskning av tarmens dolda försvar
6 000 000 kronor

Jörg Hanrieder, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
In vivo kartläggning av amyloid aggregerings dynamiken med SILK imaging
6 000 000 kronor

Gulsun Elif Karagoz, forskare, institutionen för biomedicin
Posttranskriptionella mekanismer för att bibehålla proteinveckningshomeostas i det endoplasmatiska retiklet
6 000 000 kronor

Volkan Sayin, forskare, institutionen för kliniska vetenskaper
En precisionsmedicinplattform för att identifiera nya redoxberoende metaboliska sårbarheter i lungcancer
6 000 000 kronor

Björn Schröder, forskarassistent, institutionen för medicin
Effekter av bakterier och diet på tarmslemhinnans barriärfunktion
6 000 000 kronor

Projektbidrag

Roger Adan, gästprofessor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Identifiera och modifiera neuron som driver överkonsumtion vid fetma
2 400 000 kronor

Louise Adermark, forskare, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Progressiv rubbning av neuronala kretsar och beteenden efter nikotinexponering
4 800 000 kronor

Marie Berg, professor, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Personanpassat förlossningsrum: effekten på förlossningens process och utfall – Room4Birth-Swe studien

2 400 000 kronor

David Bryder, professor, institutionen för biomedicin
Åldrande av blodstamceller, immunosenescens och möjligheter för rejuvenering
7 200 000 kronor

Helena Carén, docent, institutionen för biomedicin
Höggradiga hjärntumörer – fokus på cancerstamceller
2 400 000 kronor

Peter Carlsson, professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Natruvetenskapliga fakulteten
FoxF-proteiner som regulatorer av blodkärlsdiversitet
2 400 000 kronor

Olov Ekwall, professor, institutionen för kliniska vetenskaper
Kliniska och experimentella studier av toleransmekanismer i thymus med målet att utveckla nya behandlingsmetoder för autoimmuna sjukdomar
4 800 000 kronor

Sven Enerbäck, professor, institutionen för biomedicin
Stimulerad metabol respons – ett verktyg att hitta nya signalvägar som reglerar metabolism och fetma-associerade sjukdomar som type 2 diabetes
9 000 0000 kronor

Maria Falkenberg, professor, institutionen för biomedicin
Molekylära mekanismer och reglering vid replikation av mitkondriellt DNA i humana celler
4 800 000 kronor

Huamei Forsman, docent, institutionen för medicin
Formylpeptidereceptorers funktion och bas för utveckling av antiinflammatoriska läkemedel
4 800 000 kronor

Nouchine Hadjikhani, gästprofessor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Utvärdering av en molekylärpatologisk teori av autismspektrumstörningar
4 800 000 kronor

Christina Jern, professor, institutionen för biomedicin
Betydelsen av hemostas och inflammation vid stroke
2 400 000 kronor

Anna Karlsson, professor, institutionen för medicin
Glykosylering i humana neutrofiler vid sepsis och systemisk inflammation
4 800 000 kronor

Jenny Kindblom, docent, institutionen för medicin
BMI change during puberty and development of cardiovascular disease
2 400 000 kronor

Mikael Landén, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
En multidisciplinär studie av bipolära syndrom
4 800 000 kronor

Joakim Larsson, professor, institutionen för biomedicin
Miljöns betydelse för selektion och evolution av antibiotikaresistens
5 600 000 kronor

Erik Larsson Lekholm, professor, institutionen för biomedicin
Mutationsheterogenitet i icke-kodande genomiska regioner i cancer
4 800 000 kronor

Anders Lindahl, professor, institutionen för biomedicin
Stamceller och molekylär reglering vid broskregeneration åldrande och sjukdom
8 000 000 kronor

Sofia Moverare Skrtic, docent, institutionen för medicin
Betydelsen av WNT16 för inflammationsmedierad benförlust och artros
4 800 000 kronor

Lill Mårtensson-Bopp, professor, institutionen för medicin
Bildandet av autoreaktiva B celler – en ny model för att förstå uppkomsten av autoimmun sjukdom såsom lupus och RA
2 400 000 kronor

Anders Oldfors, seniorprofessor, institutionen för medicin
Energikris i muskelceller – genetiska förändringar och sjukdomsmekanismer
2 400 000 kronor

Søren Paludan, gästprofessor, institutionen för medicin
Identifiering av nya restriktionsfaktorer mot alfaherpesvirus
6 300 000 kronor

Anders Rosengren, universitetslektor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Nya strategier för personanpassad behandling av typ 2-diabetes
7 200 000 kronor

Annika Rosengren, seniorprofessor, institutionen för medicin
Vikt, viktuppgång och biologiska riskfaktorer under livet
4 800 000 kronor

Maria Råstam, gästprofessor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Undvikande/restriktiv ätstörning och andra födorelaterade problem i barndomen: japanska och svenska befolkningsstudier av förekomst, neuropsykiatrisk komorbiditet och prognos
2 400 000 kronor

Klara Sjögren, docent, institutionen för medicin
Tarmflorans betydelse för benhälsa
2 400 000 kronor

Karolina Skibicka, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Neuroner som insulinkälla: Outforskad roll i metabol fysiologi och patofysiologi
4 800 000 kronor

Ulf Smith, professor, institutionen för medicin
Defekt adipogenes och sjukdom – reglering av endotelceller och senescence
7 200 000 kronor

Gunnar Steineck, professor, institutionen för kliniska vetenskaper
Att förebygga nedsatt tarmhälsa hos den åldrande canceröverlevaren – en nationell randomiserad studie gällande intag av fiber under strålbehandling (FIDURA)
3 600 000 kronor

Mikael Svensson, professor, institutionen för medicin
Vad förklarar den regionala variationen i sjukvårdsutnyttjande? En analys baserat på regionala migrationsdata
3 362 000 kronor

Peter Thomsen, professor, institutionen för kliniska vetenskaper
Gränszonen mellan biomaterial och vävnad
4 800 000 kronor

Liesbeth Vandenput, docent, institutionen för medicin
Betydelse av könshormoner för frakturrisk
4 000 000 kronor

Xiaoyang Wang, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Cellulära och molekylära hjärnskademekanismer av betydelse för utveckling av cerebral pares
2 400 000 kronor

Lars Westberg, universitetslektor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Neuronala mekanismer bakom oxytocins effekter på social uppmärksamhet
4 800 000 kronor

Henrik Zetterberg, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Vilka faktorer påverkar ansamling och toxicitet av beta-amyloid vid Alzheimers sjukdom?
8 000 000 kronor

Changlian Zhu, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Experimentella och kliniska tillvägagångssätt för utveckling av nya terapeutiska strategier i perinatala hjärnskador
2 400 000 kronor