Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dialog förenar forskare från fyra fält

Det fullständigt kokade av engagemang när SemDial-konferensens deltagare från ett femtontal länder pratade om sin forskning under den avslutande posterpresentationen. Men så har de också dialog som gemensamt intresse.

Språkteknologer och lingvister vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori startade höstterminen med en tre dagar lång dialogkonferens, SemDial, som lockade 70 deltagare.

Språkteknologer och lingvister vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori startade höstterminen med en tre dagar lång dialogkonferens, SemDial, som lockade 70 deltagare.

– Förutom oss språkteknologer och lingvister är det psykologer och forskare inom artificiell intelligens som får en chans att träffas på dessa konferenser. Vi ordnade den nittonde i ordningen, säger Ellen Breitholtz, vikarierande lektor i lingvistik vid institutionen.
Tillsammans med Simon Dobnik, Christine Howes och Staffan Larsson höll hon i trådarna för arrangemanget. Studenter från Masters in Language Technology (MLT) deltog i konferensen och några bidrog dessutom med värdefull hjälp med det praktiska.

– Det är ett fint tillfälle för studenterna att få ta del av aktuell forskning, säger Simon Dobnik, docent i datalingvistik.

gästföreläsaren Marilyn WalkerFör att kunna förstå olika språks struktur och betydelse studerar forskarna hur språk används vid olika former av mänsklig dialog. De tittar på aspekter som kognition, formella modeller för interaktion och psykologiskt samspel. Det gäller både i samtal mellan människor och mellan maskiner och människor. Bredden speglades i de många föredragen. Till exempel handlade det om hur folk använder sarkasmer i dialoger på chatforum, som gästföreläsaren Marilyn Walker (bilden) från USA forskar om.

Gästföreläsaren Marilyn Walker i samtal under en paus.Den andra gästtalaren, Elisabet Engdahl, professor på Institutionen för svenska språket, pratade bland annat om hur svensk ordföljd skiljer sig från engelskans och andra språks – att vi inte startar meningar med subjektet. Det är en viktig detalj som webbverktygsutvecklare måste känna till.

bilder: Elisabet Engdahl i samtal under en paus. Nedan följer fler bilder från posterpresentationerna.

Läs mer om årets dialogkonferens
Länk till konferensens webbplats

Fullt med besökare i utställningen.

Fullt med besökare i utställningen.Fullt med besökare i utställningen.

Roboten i utställningen drog till sig uppmärksamhet.