Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

De blir Wallenberg Academy Fellows 2019

Publicerad

Anne Bjorkman och Hiroki Shibuya, båda verksamma vid Naturvetenskapliga fakulteten, har av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Det femåriga anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i denna utlysning utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows.

Studerar hur Arktis vegetation påverkas av klimatförändringarna

Dr Anne Bjorkman, från Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre i Tyskland, nu vid Göteborgs universitet, ska studera hur Arktis olika växter påverkas av en temperaturhöjning.

I Arktis leder klimatförändringarna till en dubbelt så stor temperaturökning som i andra områden på jorden. Wallenberg Academy Fellow Anne Bjorkman ska undersöka hur arktiska växter och ekosystem förändras av ett varmare klimat, med målet att kunna förutse om dessa förändringar i sin tur påverkar det globala klimatet.

I tundrans frusna jordar ligger stora mängder kol lagrade. När klimatet blir varmare och jordarna tinar, riskerar detta kol att läcka ut i atmosfären och förstärka temperaturhöjningen.

Projektet kommer att leda till en förbättring i vår förmåga att förutsäga hur tundrans växtsamhällen förändras när klimatet blir varmare, och en förståelse för om detta i sin tur kommer att få en positiv eller negativ effekt på det globala klimatet.

Anne BjorkmanSom Wallenberg Academy Fellow kommer Anne Björkman att vara aktiv vid Göteborgs universitet.

– Den mest spännande aspekten av detta stipendium är att få finansiering till min egen oberoende forskargrupp. Naturligtvis är det kul att komma med idéer till ambitiösa projekt, men få av dem skulle någonsin bli verklighet om de lämnades åt mig ensam. Jag ser verkligen fram emot att ha en livlig grupp av doktorander och postdoktorer som kan bedriva några av mina "drömprojekt”, samt några av sina egna, säger Anne Björkman.

Forskar om hur kromosomavvikelser uppstår i könsceller

När könscellerna bildas delar sig celler genom så kallad meios och 23 av 46 kromosomer förs vidare till dottercellerna. Wallenberg Academy Fellow Hiroki Shibuya ska identifiera vilka processer som styr meiosen, för att förstå varför det i bland går snett och vissa föds med kromosomavvikelser.

Varje år föds cirka 600–900 barn i Sverige med kromosomavvikelser, vanligast är Downs och Turners syndrom. Avvikelserna uppstår under meiosen, när kromosomerna i ett kromosompar först korsas för att öka den genetiska mångfalden, och sedan separeras så att det bildas två dotterceller med en halv kromosomuppsättning var.

Dr Hiroki Shibuya vid Göteborgs universitet kartlägger meiosen för att hitta vilka processer som styr korsningen av kromosomparen. Han har identifierat 163 gener som är aktiva i testiklarna och äggstockarna under meiosen. Med hjälp av olika gentekniska metoder håller han nu på att undersöka proteiner som uttrycks från dessa 163 gener och länka samman dem med ett annat protein som fluorescerar i grönt.

Hiroki ShibuyaSom Wallenberg Academy Fellow kommer Hiroki Shibuya att vara verksam vid Göteborgs universitet.

– Det här betyder att jag kan fortsätta engagera mig i min egen forskning i fem år. Jag är verkligen glad över det. Samtidigt känner jag ett ansvar för att bedriva forskning av hög kvalitet, möta förväntningarna och gynna vårt samhälle genom min forskning, säger Hiroki Shibuya.

Stiftelsen har i och med årets beslut utsett totalt 203 Wallenberg Academy Fellows och av dessa är 44 procent kvinnor.

Kontakt:
Anne Bjorkman, universitetslektor vid Göteborgs universitet, anne.bjorkman@bioenv.gu.se, telefon: 0931–786 2547
Hiroki Shibuya, biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet, hiroki.shibuya@gu.se telefon: 0700 – 060 779

Foto:
Anne Bjorkman, Hiroki Shibuya.
Fotograf: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.