Länkstig

David Eberhards halvtidskontroll äger rum 11 november 2021

Publicerad

David Eberhards halvtidskontroll för hans forskningsprojekt “Neurodevelopmental Disorders in Adult Psychiatric Outpatients”

Titel:

“Neurodevelopmental Disorders in Adult Psychiatric Outpatients”

Datum:

11 november 2021

Tid:

14:00-16:00

Bedömningsgrupp:

Meta Nyström Eek

Henrik Larsson

Bo Söderpalm

Språk:

Svenska

Huvudhandledare:

Professor Christopher Gillberg

Allmänheten ombeds delta via Zoom  https://gu-se.zoom.us/j/64508283534?pwd=NVZVY1E4bTJ2Vk5sUTRSNU8yRUw1QT09