Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Covid-19: Fortsatt skärpta anvisningar vid Göteborgs universitet

Publicerad

De skärpta restriktioner som råder vid Göteborgs universitet förlängs. Det innebär att all undervisning och examination ska ske digitalt och att arbete ska utföras från hemmet. Undantag får endast göras om synnerliga skäl föreligger.

Regeringen gav igår torsdag besked om ytterligare förlängningar av ett antal nationella restriktioner och rekommendationer för att hejda smittspridningen. Bland annat förlängs rekommendationen om distansarbete inom de statliga myndigheterna till den 7 februari.

Rektor Eva Wiberg har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta restriktioner som började gälla den 22 december. Förlängningarna gäller tills vidare och innebär alltså att medarbetare ska arbeta hemma, med undantag för dem med verksamhetskritiska arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.

Dessutom ska all undervisning och examination bedrivas digitalt och på distans. Beslut om undantag från detta för enskilda undervisningsmoment, obligatoriska moment eller examination får beviljas av prefekt efter samråd dekan/motsvarande om det föreligger synnerliga skäl.

Dagens rektorsbeslut är en förlängning av anvisning om skärpt tillämpning av liggande inriktningsbeslut för vårterminen (GU 2020/2832).

Den skärpta anvisningen gäller tills regering och myndigheter kommer med nya eller förändrade rekommendationer.

Följande gäller vid Göteborgs universitet tills vidare:

  • All undervisning och examination ska bedrivas digitalt och på distans. Beslut om undantag från detta för enskilda undervisningsmoment, obligatoriska moment eller examination får beviljas av prefekt efter samråd dekan/motsvarande om det föreligger synnerliga skäl.
  • De studieplatser som tidigare funnits allmänt tillgängliga vid Konferenscentrum Wallenberg, stängs under perioden. Studenter uppmanas att bedriva självstudier hemma. Fakultets- och institutionsspecifika studieplatser kvarstår i enlighet med tidigare fattade beslut.
    De studenter som av synnerliga skäl behöver en studie- och/eller examinationsplats på campus och vars behov inte kan tillmötesgås genom de fakultets- och institutionsspecifika platserna hänvisas till utbildningsansvariga vid heminstitution som i möjligaste mån ska försöka tillmötesgå behov. Samordning på fakultetsnivå uppmuntras.
  • Arbete ska utföras hemifrån om inte arbetsuppgifterna är verksamhetskritiska samt kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, eller att närmaste chef medger att arbete av annat synnerligt skäl får ske på arbetsplatsen.
  • Universitetsbiblioteket har under perioden begränsad tillgänglighet. Primärt hålls biblioteket öppet för forskare, lärare och studenter.

AV: Thomas Melin