Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cellulosa kan ge nya mera miljövänliga material

Publicerad

Genom att förstå hur cellulosa kan lösas upp finns möjlighet att bilda nya hållbarare material som till exempel skulle kunna ersätta miljöfarlig plast. Nu har forskarna tagit ett första steg i den riktningen.

Stammar i en skog.

Cellulosa finns i träd och växter och är världens vanligaste naturligt förekommande polymera material.

Cellulosa finns i träd och växter och är därmed världens vanligaste naturligt förekommande polymera material. Det är ett miljömässigt hållbart material, som skulle kunna användas på oändligt många fler sätt än vad som görs. Idag utnyttjas det främst inom pappers- och textilindustrin.

− Cellulosan finns redan i vår vardag, men det vore ännu bättre om vi kunde använda den till många flera produkter eftersom cellulosa är hållbart och finns i stora mängder, speciellt i Sverige, säger Diana Bernin, forskare vid svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet.

Cellulosa har många möjligheter

Genom att förstå hur cellulosa kan lösas upp skulle man kunna förbättra processerna kring att forma om den till diverse material. Diana Bernin har tillsammans med framstående forskare från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lunds universitet och KTH tittat på ett modellsystem, en byggsten, för cellulosan.

Porträtt av Diana Bernin− Om man kunde förbättra upplösningsprocessen för att lösa upp cellulosan i stor skala, så kunde den vinna mark miljömässigt och kostnadsmässigt och ersätta produkter som idag görs med icke-hållbara polymera material som till exempel plast, säger Diana Bernin.

Ny forskning kan bana väg för nya lösningsmedel

Dessvärre är cellulosan idag bara löslig i väldigt få lösningsmedel, och de flesta är miljöfarliga. Till en viss del löser sig dock cellulosan i koncentrerat lut.

− Vi har kunnat visa att cellulosan beter sig som en polyelectrolyt, det vill säga att cellulosan blir negativt laddat i koncentrerat lut. Den kunskapen gör det möjligt att designa nya och effektiva miljövänligare lösningsmedel för att kunna lösa upp cellulosa, säger Diana Bernin.

Forskningsresultaten har nyligen publicerats i en artikel i Journal of Physical Chemistry Letters, som blivit utvald till en ”spotlight-artikel” i tidskriften.

Länk till artikeln>>

Kontakt:
Diana Bernin, forskare vid Svenskt NMR-centrum, Göteborgs universitet, telefon: 073-830 82 13, e-post: diana.bernin@nmr.gu.se