Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Call for papers g19 - Rethinking Knowledge Regimes

Publicerad

Nu finns Call for papers till 2019 års g-konferens. Skicka in ditt abstract senast 14 januari 2019.

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet arrangerar vartannat år Sveriges största konferenser för genusforskning, i samverkan med olika universitet. Konferensen g19 har titeln “Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations” och arrangeras i Göteborg 7-9 oktober 2019. Den är liksom tidigare g-konferenser tänkt att samla hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige. Den ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister.

Ompröva kunskapsregimer

“Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations” vill samla hela det breda och tvärvetenskapliga fält som utgör genusforskning idag. Den adresserar dagens samhälleliga utmaningar på både lokal och global nivå och ställer frågor om hur genusforskning kan bidra till analyser av samtidens stora händelser.

Feministisk och annan kritisk forskning har bidragit till att ompröva kunskapsregimer och till att diversifiera kunskapsproduktion på olika sätt. Temat för konferensen inbjuder till omprövning av kunskapsregimer och institutioner inom en bredd av olika frågor och forskningsområden, liksom även omprövning av akademiskt liv, epistemologiska asymmetrier, och utmaningar och förutsättningar för genusforskning.

Syftet med g-konferenserna är att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer.

Call for papers

Konferensens innehåll består av deltagarnas bidrag och nu öppnar vi upp för era förslag på presentationer. Det kan vara enskilda paperpresentationer, likväl som hela paneler, öppna debatter och rundabordssamtal, samt andra alternativa former för presentationer. Deltagare från hela världen är välkomna att presentera. Konferensspråk är engelska, men det är också möjligt att presentera på svenska eller andra skandinaviska språk.