Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Behind the Screens Examensutställning

Publicerad

Ett reportage om utställningen arrangerad av avgångsstudenterna från kandidatprogrammet Medier, Estetik och Kulturellt entreprenörskap.

Vad handlar den här utställningen om?
Behind the Screens behandlar integration mellan fysiska och digitala miljöer i vår samtid. Utställningen berör kommunikation och information utifrån olika aspekter såsom; innehåll, mottagande, sociala beteenden och samhällsförändringar från en estetisk vinkel.

Den digitala revolutionen har öppnat möjligheter för informationsspridning inom alla kulturella områden, men den har även fört med sig reformationer i våra sociala beteenden. Vårt sätt att hantera information har förändrats, dels i relation till hur vi delar den, men också hur vi tar emot den. Inte minst har digitaliseringen påverkat vårt identitetsskapande och förskjutit gränsen mellan illusion och verklighet. Behind the Screens sammankopplar det vetenskapliga med det estetiska för att gestalta dessa förändringar i samhället.

Examensutställningen är en gemensam utställning där den första avgångsklassen från kandidatprogrammet Medier, Estetik och Kulturellt Entreprenörskap vid Göteborgs Universitet visar upp individuella verk med vetenskaplig utgångspunkt. Verken är baserade på studenternas kandidatuppsatser, men rör sig alla inom temat Behind the Screens.

Hur kommer det sig att temat är Behind the Screens?
Temat valdes för att det speglar alla våra verk på ett sammanfattande sätt, vi berör väldigt varierade ämnen men gemensamt är att vi undersöker hur digitaliseringen är en så självklar del av vår vardag. Temat Behind the Screens kollar då på vad som finns framför, bakom och i skärmen, metaforiskt till innehåll, mottagande, sociala beteenden och samhällsförändringar.

Vad får man med sig från den här utställningen som besökare?
En större insikt om hur man kan förstå digital humaniora och hur digitaliseringen och samtida informationsspridningen påverkar kultur och media. I perspektiv till både produktion och konsumtion.

Vad fick du med dig av dina studier på MEK?
Det bästa ifrån MEK är det unika arbetssättet vi arbetat på, genom att kombinera teoretisk fördjupning med löpande skarpa projektarbeten med utomstående aktörer har vi fått det bästa av två världar. Praktisk erfarenhet många andra utbildningar tyvärr saknar och den teoretiska fördjupningen med en bred grund.

Har ni några tips till studenter som kommer att göra detta nästa år?
- Ta tillvara på erfarenheterna ifrån tidigare projektarbeten och utnyttja allas personliga styrkor och färdigheter.
- Försök att tänka outside-the-box och komma med något nytt både i verkställande av verken och utställningen.
- Sist, se det som en chans att avsluta med pompa och ståt! Ha roligt!


Tack till avgångsstudenterna Elinor Jacobsson och Elvira Engels