Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bättre förståelse för havsförsurningens effekter med ny metod

Publicerad

En ny metod kan förklara de uppenbart motstridiga resultat som finns om effekterna av havsförsurning på marina organismer. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology and Evolution.

Fiskebåtar och fiskare

Havsförsurningen är den globala uppvärmningens tvilling. Även den är en konsekvens av människans utsläpp av koldioxid eftersom en stor del av koldioxiden vi släpper ut i atmosfären fångas upp av havet och ändrar havets kemi. Att förstå effekterna av försurningen är nu en prioritering och ett av FN:s nya globala utvecklingsmål för 2030.

Resultaten har förbryllat

Forskarna är överens om att om vi fortsätter släppa ut koldioxid i samma takt som nu kommer havsförsurningen väsentligt att påverka marina arter och ekosystem. Men forskarna kämpar med till synes motsägelsefulla resultat.

SnäckorHavsförsurningens effekter har studerats under många år och resultaten förbryllar eftersom samma experiment på två olika populationer av samma djur kan leda till mycket olika resultat.

I experimenten har praxis varit att använda samma koncentration av koldioxid som förväntas finnas i havet i framtiden. Men vid experimenten har man bortsett från att djur som lever i olika kustregioner är utsatta för skilda halter av koldioxid och dessutom verkar de vara anpassade till dessa förhållanden.

– Vi jämförde päron och äpplen. Att testa på det här sättet skulle vara detsamma som att hålla grizzlybjörnar och isbjörnar vid samma temperaturförhållanden och förvänta sig att de ska reagera på samma sätt, säger Sam Dupont, forskare vid Göteborgs universitet och ende svensk i den internationella forskargruppen.

Ny metod ger bättre förståelse

Genom att använda tänkbara framtidsscenarier har publicerade studier, med experiment på samma djur men där djuren naturligt lever i skilda kustregioner, underskattat effekterna av havsförsurning på marina organismer. Sam Dupont

I den aktuella studie som nu publiceras har forskarna, med hjälp av ett utarbetat index, tagit hänsyn till i vilken havsmiljö djuren lever. Dessa index kan förena de synbarligen motstridiga resultaten.

– På ett sätt är det ganska enkelt. Ju mer djuren avviker från sin naturliga miljö ju mer stressade och negativt påverkade är de. Denna nya metod med index gör det möjligt att bättre kunna förstå den stora och växande mängd data som finns om kemiska förändringar i havet. Och då blir det också möjligt att gemensamt kunna arbeta för en bättre förvaltning av havet och vara bättre förberedd för framtida förändringar, säger Sam Dupont.

Länk till artikel>>

Kontakt:
Sam Dupont, email: sam.dupont@bioenv.gu.se, Tel: +46 (0)766 22 9531
Artikelns huvudförfattare: Cristian Vargas, email: crvargas@udec.cl, Tel: +56 (41) 2204032

Foto: Porträttbild av Malin Arnesson, övrigt: Dr. Patricio Manríquez