Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avslutningskonferens för nationell forskarskola för förskollärare

I oktober 2018 hölls en avslutningskonferens för forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa) på Pedagogen med drygt 100 deltagare från både högskolor/universitet, kommuner och förskolor. Konferensen syftade till att förmedla en del av den kunskap som genererats från de olika forskningsstudierna och att skapa dialog mellan forskarskolans samverkande lärosäten och verksamma inom förskolan.

Den nationella forskarskolan med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet startade 2014 och ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Malmö universitet, Karlstads universitet, Högskolan Kristianstad och Mälardalens högskola.

Innehållsrikt program

Forskarskolans ledare, Niklas Pramling, inledde konferensen med en presentation av forskarskolan samt dess tematik och ramar. Introduktionen följdes av doktorandernas egna presentationer av resultatet från sina forskningsstudier. Bland många intressanta ämnen fanns bland annat barns muntliga återberättande, lek och undervisning, dokumentationens dilemman, bygg- och konstruktionslek och organiseringen av fysikundervisning i förskolan.

Konferensen gästades också av professor Bert van Oers från det fria universitetet i Amsterdam som föreläste på temat trender i förskola och forskningen om förskola utifrån ett nyutkommet, omfattande handboksverk med bidrag från hela världen.

Dagen avslutades med en paneldebatt om forskarskolor, praktiknära forskning och fortbildnings- och karriärvägar för förskollärare. Medverkade gjorde Fil. Dr. Helena Sagar från Kungsbacka kommun; Anders Månsson, Kristianstads kommun; Emma Nilsson, Arvika kommun; professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet och Anna Tornberg från SKL.

Ny forskarskola om samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet

Forskarskolan ForFA kommer att avslutas under nästa år men redan under hösten 2018 startade en ny nationell forskarskola för förskollärare och lärare för barn i yngre åldrar. Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC) tar sin utgångspunkt i att förskola, förskoleklass och grundskolans första år är viktiga institutioner för att främja den växande generationens lärande, utveckling och deltagande i kulturella praktiker.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Mälardalens högskola.

Vetenskaplig ledare för FoRFa och ReCEC: niklas.pramling@ped.gu.se