Länkstig

Avhandlingspris till fysikern Afshin Houshang

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2017 tilldelas Afshin Houshang vid institutionen för fysik. Hans doktorsavhandling handlar om hur man kan manipulera, kontrollera och transformera elektroners egenskaper, så kallade "spins".

Hur känns det att ha fått Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2017?
Afshin Houshang- Det känns bra! Sverige har gett mig en unik möjlighet att utföra högkvalitativ forskning, vilket jag känner stor tacksamhet för. Genom att göra ett bra jobb känns det som jag kan ge något tillbaka till det samhälle som en gång gav mig en chans, säger Afshin Houshang.

Vad handlar din forskning om?
– Min forskning är inom magnetismens värld. Vi använder oss av de unika och fantastiska egenskaper som elektroner har, som också kallas för ”spins”. Därför kallar vi vårt specifika forskningsområde ”spintronik”. I min forskning har jag försökt förstå hur vi kan manipulera, kontrollera och transformera dessa spintroner. Förmågan att hantera dessa banar vägen för många intressanta applikationer och möjligheter. Ett exempel på applikation som vi använder i våra dagliga liv är de minnen som finns i våra datorer och andra elektroniska prylar, varav de flesta är baserade på nanometer-spintroniska enheter.

Vad är utmaningarna inom ditt forskningsområde?
– Det finns många utmaningar inom min forskning. ”Spins” är knepiga att arbeta med, och de är inte alltid vad de först utger sig för att vara. Många gånger förstår vi fortfarande inte varför de beter sig på ett visst sätt. I vår forskning observerar vi nästan hela tiden nya fenomen och beteenden. Så för att skapa djupare förståelse analyserar vi dem noggrant. Därför gör vi många olika elektriska, optiska och mikrovågsmätningar samt simulerar deras beteende med numeriska och analytiska modeller på höghastighets datorer.

Vad kan samhället lära av din forskning?
– Vi vidgar gränserna för vår kunskap om vår omgivning. Man kan säga att det handlar om själva kärnsyftet med vetenskap. Vi försöker förstå olika egenskaper hos material och deras beståndsdelar och därigenom utforska de möjligheter de kan ge oss på olika områden från informationsteknik till telekommunikation, energihushållning och bioteknik.

Vad arbetar du med nu?
– För närvarande är jag anställd på ett nystartat och framgångsrikt företag här i Sverige och håller även på att söka bidrag från Svenska forskningsrådet för att utveckla några intressanta och nya forskningsidéer, säger Afshin Houshang.

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.

Motiveringen till priset lyder: ”Afshin Housangs avhandling fokuserade på synkroniseringsfenomen i spintroniska enheter. Han har framgångsrikt gått igenom hela kedjan av forskning från tillverkning och utveckling av enheterna för experiment, genomförande av experiment och relaterade numeriska simuleringar till analys och publicering av resultaten i högprofilerade internationella tidskrifter inklusive Nature Nanotechnology och Nature Physics.
Avhandlingen är väl strukturerad och interagerar såväl teori som numerisk modellering och experimentärt arbete på ett utmärkt sätt. Resultaten av arbetet är spännande och har stor betydelse för spin-vågbaserad neuromorfik databehandling.”

Priset överlämnas vid fakultetsdagen i november 2017.