Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Apropå medial uppmärksamhet kring salstentamen

Publicerad

Media rapporterar att cirka 150 studenter vid Göteborgs universitet idag fredag samlas för att skriva salstentamen under rådande pandemin. På universitetet ska all examination ske digitalt om det inte föreligger synnerliga skäl. I det här fallet handlar det om en större tentamen av en kurs som är central i läkarutbildningen. Kursen lägger grunden till de kliniska färdigheter som läkarstudenterna skall utveckla under sin resterande utbildning.

Göteborgs universitet arbetar för att bidra till minskad spridning av covid-19. Det påverkar verksamheteten genomgående och undervisning och examination ska ske digitalt. Beslut om undantag från detta får beviljas av prefekt efter samråd med dekan om det föreligger synnerliga skäl.

Detta avspeglas i antalet bokade platser i universitetets skrivsalar på Viktoriagatan som under januari minskat med 94 procent jämfört med samma månad förra året. Men för att upprätthålla utbildningarnas kvalitet måste vissa moment även under pandemin ske på campus och hit hör i vissa fall salstentamen.

− Vi har under hela pandemin noga och kontinuerligt anpassat vår verksamhet för att förhindra smittspridning och följa rådande rekommendationer. Men även under pandemin måste utbildningens kvalitet upprätthållas. Det är viktigt både för den enskilde studenten och för det samhälle som de efter examen ska arbeta i, säger rektor Eva Wiberg.

Central del av läkarutbildningen

I det aktuella fallet handlar det om en omfattande kurs i invärtesmedicin som är en central del av läkarutbildningen. Bland annat får studenterna lära sig hantera allvarliga och farliga medicinska tillstånd som hjärtstillestånd och medvetslöshet på ett snabbt och korrekt sätt. De utbildas också inom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Kursen i invärtesmedicin är den enskilt största inom läkarprogrammet och sker under termin sex. Kursledningen tillsammans med institutionsledningen bedömer därför att en rättssäker examination med salstenta är viktig eftersom kursen lägger en viktig grund till framtida läkares kliniska kunskap och färdigheter.

Så smittsäkert som möjligt

Utifrån de riktlinjer och råd som finns har universitetet skapat en miljö i skrivsalarna som är så smittsäker som möjligt. Bland annat har antalet skrivplatser glesats ut, det finns handsprit, studenterna får inte samlas i foajén utanför och de dirigeras en och en till olika in- och utgångar.

Av de 145 läkarstudenterna skriver cirka 115 av dem i en sal som är drygt 1 200 kvadratmeter, medan resterande skriver i en sal som är 550 kvadratmeter. Salarna har separata ingångar, den ena från Viktoriagatan och den andra från Karl Gustavsgatan.

− Det finns i en pandemi inga helt riskfria interaktioner med andra människor och alla måste ta ett stort personligt ansvar för att bromsa smittspridningen. De som känner symtom ska stanna hemma, och de som inte kan skriva ett visst datum har istället möjlighet att skriva omtentamen, säger rektor Eva Wiberg.

AV: THOMAS MELIN