Länkstig

Appar för medborgarforskning tema på workshop i april

Den 25-27 april hålls en internationell workshop om nya mobilverktyg för medborgarforskning på Göteborgs universitet. Intresserade av medborgarforskning bjuds in att delta, det finns några platser kvar.


 

– Den här gången fokuserar vi på utveckling av mobila applikationer och plattformar, säger Dick Kasperowski, forskare inom vetenskapsteori och en av arrangörerna för dagarna.

Bild: Från vissa håll talar man om ett paradigmskifte som innebär både stora utmaningar och möjligheter. Ingen kan idag överblicka vad alla dessa mängder data kan bära med sig när det gäller vetenskapliga möjligheter och framsteg. Dick Kasperowski vid en föreläsning på Vetenskapsfestivalen i fjol. Foto: Monica HavströmHan är verksam vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
– Vi bedriver transdisciplinär forskning om fenomenet medborgarforskning och vid flera andra institutioner på Göteborgs universitet finns projekt som använder medborgarforskning. I och med all ny digital teknik skapas enorma datamängder. De kan lagras på sätt som inte tidigare varit möjligt i vetenskapens historia. Samtidigt krävs stora resurser för att skapa ordning och analysera all data – resurser som ibland saknas, säger han.

En av de mer spektakulära och framgångsrika lösningarna på detta problem är att frivilliga får lämna bidrag till olika forskningsprojekt, oavsett ålder, kön, etnicitet och utbildning, via olika digitala tekniker.

– Medborgarforskning kan vara en enorm tillgång för vetenskapen och den ger också allt större skaror möjlighet att vara med och skapa vetenskaplig kunskap. Frågan är vad det innebär för kunskapen? Frivilliga bidrag från en större population av icke-experter kräver naturligtvis något sätt att försäkra sig om den vetenskapliga kvaliteten, säger Dick Kasperowski.

Hur kan forskare garantera att detta är ett sätt att skapa vetenskaplig kunskap på? Hur använder forskare och programmerare digitala teknologier för att göra det möjligt för frivilliga som inte vet något om vetenskaplig teori och metod att faktiskt kunna bidra till vetenskapen? Hur samarbetar olika yrkesgrupper, forskare, programmerare och de frivilliga som alla har del i hur framgångsrikt ett forskningsprojekt blir?
Det är några av frågorna som denna workshop ska försöka ge svar på.

Göteborgs universitet, Naturhistoriska museet i Berlin och den europeiska organisationen för medborgarforskning European Citizen Science Association (ECSA) arrangerar dagarna och workshopen finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Workshopen är öppen för alla intresserade och kostnadsfri. Antalet platser är dock begränsat till 60.

Kontakt: Dick Kasperowski, dick.kasperowski@theorysc.gu.se

Mer information och länk till anmälan:

https://ecsa.citizen-science.net/events/ecsa-events/second-workshop-defining-principles-mobile-apps-and-platforms-development-0

Bild: Från vissa håll talar man om ett paradigmskifte som innebär både stora utmaningar och möjligheter. Ingen kan idag överblicka vad alla dessa mängder data kan bära med sig när det gäller vetenskapliga möjligheter och framsteg. Dick Kasperowski vid en föreläsning på Vetenskapsfestivalen i fjol. Foto: Monica Havström