Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alla som jobbar med förändringsarbete har nytta av evidensprogrammet

– Alla som jobbar med förändringsarbete och ledarskap har stor nytta av att läsa evidensbasering. Dels för att blir bättre på att ta vara på ny kunskap, men också för att bättre ta varandra på varandras kompetens, säger Morten Sager, huvudansvarig för masterutbildningen i evidensbasering vid Göteborgs universitet.

Morten Sager

– För att bli effektiv i tvärprofessionella organisationer behöver du förstå vad kunskap är inom olika professioner och discipliner. Det förvånar mig hur lite professionerna faktiskt möts i samtal om varandras villkor och kulturer. Man har inte tid, verkar det som. Och det kan jag förstå. Problemet är att man då inte fullt ut tar vara på varandras kompetens. Genom att möta andra professioner med fokus på ny kunskap får du både teknisk skicklighet att integrera ny kunskap och samtal som ökar förståelsen för varandras kunskapsanspråk. På köpet får du bättre möjligheter att på allvar förstå och granska kunskapens roll i samhällsutvecklingen, säger Morten Sager som undervisar och forskar på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Utbildningen har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter på evidensområdet, som i ökande utsträckning efterfrågar kompetens om evidensbasering och kunskapsstyrning. Programmet kan läsas på tredjedelsfart, halvfart eller på helfart. Tredjedelsfart ger en magisterexamen efter tre år. Man kan också läsa fristående kurser.
I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt. Inom många sektorer arbetar man ofta med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete.

Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. Här möts blanda annat humaniora, naturvetenskap, medicin, psykologi, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Studenter och lärare kommer från olika delar av universitetet, från myndigheter och verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsområdet men också från andra kunskapsintensiva sektorer i samhälle och näringsliv.

– Vi arbetar med både tekniker och kritiska perspektiv, både direkt praktisk tillämpning och reflektion kring filosofi, etik och politik. Denna kombination gör utbildningen unik och utmanande. Vi lär oss olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område. Men också att förstå hur vissa problemformuleringar och lösningsmodeller har uppstått och blivit dominerande. Det handlar om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss problematik och förstå vad som står på spel för alla inblandade. Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet – och att hantera den kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten, säger Morten Sager.

För redan yrkesverksamma har programmet inneburit ökade möjligheter att ta sig an arbete med ledning och utveckling. För studenter med humanistisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund ger utbildningen en ingång i en mängd yrkesroller som utredare, projektledare, analytiker eller beslutsfattare.

Ansök snarast men ansökningen är öppen ända fram till kursstart i september:

Läs mer eller sök direkt på antagning.se

Studentröster om kurserna och evidensprogrammet

Hör Morten Sager, ansvarig för Evidensprogrammet, berätta om kurserna i en kort film på youtube

Mer information:
Kontakta Morten Sager
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet

morten.sager@theorysc.gu.se

Tel 031-786 47 22
eller 0708-775 979
http://www.flov.gu.se/om/personal/morten-sager/