Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Algodling har satts ut i havet

Publicerad

Nu är de första plantorna av brunalger utsatta vid Koster i norra Bohuslän. De ingår i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att odla alger och använda ämnen från dem.

I höstas tog forskare in plantor av brunalgen skräppe-tare (Saccharina latissima) till labb på Lovéncentret Tjärnö. Där har algerna förökat sig. Efter nästan tre månaders odling har forskarna satt ut de små plantorna i havet för vidare tillväxt. Skräppe-tare har sin snabbaste tillväxt under vårvintern. I maj 2015 kan plantorna ha vuxit till 2 meters längd.

Två forskare i en gummibåtForskarna Gunnar Cervin och Göran Nylund sätter ut millimetersmå plantor av brunalgen skräppe-tare på långlinor som sänks till 1 meters resp. 4 meters djup.

– Föräldraplantorna samlade vi in på 1 och 4 meters djup och vi har satt ut småplantorna på samma två djup, säger forskaren Göran Nylund vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Vi kommer regelbundet ta prover för att mäta tillväxt och undersöka kemisk sammansättning i algerna.

Forskarna har tillstånd att odla alger i Kosterhavets nationalpark, dels väster om Lådderskären, dels norr om Vedskär. Så småningom kommer också brunalgssläktingen finger-tare (Laminaria digitata) att odlas.

Odlingen ingår det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Seafarm. I övriga delar undersöker forskare om brunalgerna kan användas i livsmedel, djurfoder, papper, plast, gummi och textila material, liksom omvandlade till bioetanol och biogas. Förhoppningen är att skapa förutsättningar i Sverige att storskaligt odla alger och utnyttja alginnehållet. Projektet kommer att pågå i minst 5 år.

Fem orange bojar på vattenytan och en gummibåt
Den första algodlingen är placerad väster om Lådderskären i Kosterhavets nationalpark.