Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

96 miljoner från VR till forskning inom humaniora och samhällskunskap

Publicerad

Vetenskapsrådet (VR) har beslutat om projektbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Nästan 96 miljoner kronor går till forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Av totalt 1 108 inkomna ansökningar har 94 projekt beviljats bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 8,5 procent. Sammanlagt har nästan 433 miljoner kronor för bidragsperioden 2015-2019 fördelats, varav 95,9 miljoner (22 procent) tillfaller 18 projekt vid Göteborgs universitet.

Det största bidraget till Göteborgs universitet går till Lena Martinsson, professor i genusvetenskap, som får 17,5 miljoner för projektet Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. För en fullständig redovisning se www.vr.se.

Mattias Bengtsson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik
2 048 000 SEK (2015–2018)

Åsa Boholm, institutionen för globala studier
Framtidens nanoteknologi: en undersökning av risk, löfte och förhoppningar
6 042 000 SEK (2015–2017)

Lars Borin, institutionen för svenska språket
Sydasien som språkförbund? Explorativa dataintensiva metoder för areallingvistik och genetisk språkjämförelse
7 335 000 SEK (2015–2019)

Martin Dackling, institutionen för historiska studier
Det ärvda problemet. Arvsrättens politik i Skandinavien, ca 1810–-2010
2 430 000 SEK (2015–2017)

Carl Dahlström, statsvetenskapliga institutionen
Den politiska striden om administrationen: partipolitiska konflikter och förvaltningens självständighet i Sverige 1960-2010
4 164 000 SEK (2015–2017)

Monica Djerf-Pierre, institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Kön och jämställdhet i medierna i ett globalt perspektiv
5 192 000 SEK (2015–2018)

Magnus Fredriksson, institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Ledningsformer och myndigheters medialisering – översättningar och konsekvenser
3 741 000 SEK (2015–2017)

Christoph Haug, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Samarbete över politiska och kulturella gränser: betydelsen av social kompetens
1 110 000 SEK (2015–2017)

Erik Hjalmarsson, institutionen för nationalekonomi
Högfrekvenshandel: Empirisk evaluering av nya marknadsregler och flockbeteende bland högfrekvenshandlare
2 868 000 SEK (2015–2017)

Sören Holmberg, statsvetenskapliga institutionen
Värdet i att jämföra – mot en ny metod för att undersöka språkeffekter i länderjämförande surveyundersökningar
9 200 000 SEK (2015–2018)

Wojciech Jezierski, institutionen för historiska studier
Borderline missionärer. Risk, rädsla och känslogemenskaper runt Östersjön (ca 1000-1250)
2 475 000 (2015–2017)

Gustaf Kastberg, förvaltningshögskolan
Framorganiserad profession. En granskning av reformer inom skolan
5 091 000 SEK (2015–2017)

Andrej Kokkonen, statsvetenskapliga institutionen
Den politiska successionens betydelse för ledaröverlevnad ,inbördeskrig och statsbyggnad i diktaturer
4 614 000 SEK (2015–2017)

Lena Martinsson, institutionen för kulturvetenskaper
Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid.
17 500 000 SEK (2015–2019)

Daniel Naurin, statsvetenskapliga institutionen
Bulvaner eller förtroendevalda – hur politiserade är utnämningarna av domare till EU-domstolen?
1 872 000 SEK (2015–2017)

Karsten Paerregaard, institutionen för globala studier
Nya former för vattensamarbete i Anderna: Förhandlingar om förvaltning av och rättigheter i vatten i Perus högland
6 908 000 SEK (2015–2018)

Karl-Göran Sjögren, institutionen för historiska studier
Neolitiska livssätt – regionala nätverk, agrar ekonomi och bosättning på Falbygden
5 925 000 SEK (2015–2017)

Annelie Sjölander-Lindqvist, institutionen för globala studier
Demokratiskt deltagande i rovdjursförvaltning: En jämförande studie av policy och institution, ledarskap och lokalsamhälle i fyra länder
7 365 000 SEK (2015–2017)