Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

60 miljoner från RJ till forskare vid Göteborgs universitet

Publicerad

Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond (RJ) har beslutat om bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Över 44 miljoner kronor går till projekt vid Göteborgs universitet. RJ ger samtidigt universitetet nästan 16 miljoner kronor för forskning om styrning och granskning.

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Den 16 oktober fördelade styrelsen för stiftelsen 300 miljoner kronor, av vilka 44,6 miljoner (15 procent) tillföll 13 projekt vid Göteborgs universitet. Totalt beviljades 67 projekt bidrag.

Samtidigt beslutade RJ att ge 51 miljoner kronor i anslag till nio projekt för att förstärka och förnya forskningen kring ”styrning och granskning av det offentliga”. 15,7 miljoner (31 procent) gick till två forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats anslag. 

Beviljade anslag till forskning
inom humaniora och samhällsvetenskap

Lisbeth Aggestam, statsvetenskapliga institutionen
Ledarskapsparadoxen inom EU:s utrikespolitik
2 915 000 SEK

Ole Christian Aslaksen, institutionen för historiska studier
Estetikk og mobilitet på bronsealderns Balkan
2 005 000 SEK

Barbara Czarniawska, Gothenburg Research Institute, GRI
Att hantera överflöd: Strategier och praktiker
4 977 000 SEK

Inge Ivarsson, företagsekonomiska institutionen
Globaliseringen av FOU i multinationella företag. Behov av nya förklaringsmodeller
3 699 000 SEK

Anna Jonsson, företagsekonomiska institutionen
Om internationalisering och lärande i praktiken – en studie om hur lokala nationella företag förvärvar stora multinationella företag
2 588 000 SEK

Anja Karlsson Franck, institutionen för globala studier
Migration och korruption: ”Securitization”, inre gränskontroll och vardagskorruption i Malaysia och Grekland
2 446 000 SEK

Johan Ling, institutionen för historiska studier
Skandinaviens roll i de europeiska kopparnätverken under bronsåldern
6 400 000 SEK

Pernilla Myrne, institutionen för språk och litteraturer
Kärlek, kropp och begär – frågeställningar kring erotisk kärlek och kvinnors sexualitet i medeltida arabisk-islamisk litteratur
2 066 000 SEK

Daniel Naurin, statsvetenskapliga institutionen
Genus i internationella förhandlingar
3 033 000 SEK

Camilla Orjuela, institutionen för globala studier
Att skipa rättvisa efter massvåld: Migranters engagemang i transitionell rättvisa
1 737 000 SEK

Maria Stern, institutionen för globala studier
Konfliktrelaterat sexuellt våld och dess skiftande former, sammanhang och logiker
5 273 000 SEK

Valgeir Thorvaldsson, Psykologiska institutionen
Undersökning av vaskulära hypoteser för äldres kognition: Koordinerade analyser av inom-individs variabilitet i fyra svenska longitudinella studier
1 902 000 SEK

Håkan Thörn, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: fallstudier från Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige
5 584 000 SEK

Beviljade anslag till forskning
om styrning och granskning av det offentliga

Carl Dahlström, statsvetenskapliga institutionen
Överkontrollerad eller utan kontroll? Incitament, utvärderingar och New Public Management
7 074 000 SEK

Kerstin Jacobsson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
8 656 000 SEK