Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

40 miljoner från Forte till forskare vid Göteborgs universitet

Publicerad

Styrelsen för forskningsrådet Forte har fattat beslut om bidrag till projekt, juniorforskare och postdoc. 40 miljoner tillfaller forskning vid Göteborgs universitet.

Forte stödjer forskning inom arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap som på sikt ska bidra till ett ökat värde för samhälle och individer. Vid sitt senaste beslutsmöte den 25 september fördelade styrelsen 294 miljoner kronor, av vilka 40 miljoner (14 procent) tillföll Göteborgs universitet. Totalt beviljades 85 forskningsprojekt, 8 juniorforskarprojekt och 14 postdoktorer.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar som beviljats från Göteborgs universitet. 

Bidragsbeslut, projekt

Gerd Sällsten, institutionen för medicin
Kadmium, åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom – En tvärsnitts- och longitudinell studie av 5200 kvinnor och män
2 880 000 SEK

Helena Stensöta, statsvetenskapliga institutionen
Genus, korruption och institutioner
2 700 000 SEK

Ann Frisén, psykologiska institutionen
En longitudinell studie över 30 år och två generationer med fokus på identitetsfrågor om arbete och familj samt personlighetsutveckling
2 930 000 SEK

Joel Jakobsson, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Kan neurovetenskapliga markörer effektivisera behandlingen av patienter med bipolär sjukdom och därmed bidra till förbättrad hälsa och ökad arbetsförmåga i denna patientgrupp?
2 330 000 SEK

Ingrid Höjer, institutionen för socialt arbete
Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa: migrerande föräldrars strategier för omsorg på distans och dess institutionella förutsättningar i Sverige
2 730 000 SEK

Kajsa Lindberg, företagsekonomiska institutionen
Organisering av komplex sjukvårdspraktik
2 530 000 SEK

Agnes Wold, institutionen för biomedicin
Den tidiga miljöns betydelse för allergiutveckling – diet, mikroflora och immunologisk mognad
2 990 000 SEK

Kristina Holmqvist Gattario, psykologiska institutionen
Juniorforskare: Utveckling utifrån positiv psykologi: Friskfaktorer för positiv kroppsuppfattning
2 380 000 SEK

Monica L Hunsberger, institutionen för medicin
Påverkan av kost, sömn och mental hälsa på övervikt från småbarnsåren till tonåren: IDEFICS och I. Family
2 380 000 SEK

Gunnar Steineck, institutionen för kliniska vetenskaper
Att öka den närståendes grad av beredskap inför makens eller makans död i cancer – en randomiserad studie med 450 närstående
2 380 000 SEK

Andreas Liljegren, institutionen för socialt arbete
Överbelastningens dilemma: Om överlevnadsstrategier i svensk offentlig sektor
2 280 000 SEK

Bidragsbeslut, COFAS 2, Call 2

Andreas Herlitz, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
FOIP: Jämförbarhet, inkommensurabiliteter, värdekonflikter och prioriteringar inom hälso- och sjukvård
2 985 000 SEK

Bidragsbeslut, Postdoc

Peter Andersson, juridiska institutionen
Postdoc-bidrag: Lagom krav på arbetsmiljön – en rättsvetenskaplig studie av proportionalitetsprincipen i arbetsmiljön
1 600 000 SEK

Leif Denti, psykologiska institutionen
Postdoc-bidrag: Ledarskapets betydelse för innovationsförmåga och psykisk hälsa under ökande krav på flexibilitet och kreativitet
1 600 000 SEK

Gunilla Runström, institutionen för medicin
Postdoc-bidrag: Metoder för att mäta inflammation i de små luftvägarna i KOL och utvärdera sjukdomsprogression och relation till yrkesexponeringar
1 600 000 SEK

Bidragsbeslut, juniorforskare

Kristina Holmgren, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Juniorforskare: Tidig identifiering av personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker för fysiska och psykiska besvär hos primärvården.
3 680 000 SEK