Länkstig

18-åring med medfött hjärtfel har samma risk som 81-åring utan hjärtfel

Publicerad

​​​​​​​Nästan en av tolv patienter med medfött hjärtfel drabbas någon gång under livet av en infektion på hjärtklaffarna som kan få svåra följder, infektiös endokardit. I 18-årsåldern är komplikationen lika vanligt förekommande hos personer med medfödda hjärtfel som hos en 81-åring utan tidigare känt hjärtfel. Det visar ny forskning.

– I värsta fall kan infektiös endokardit leda till hjärtsvikt, vilket är livshotande. Därför är det oerhört viktigt att vi hittar de patienter som har högst risk och sätter in tidiga åtgärder i form av antibiotikaprofylax inför ett ingrepp eller ökad tandvård. Nästa steg i forskningen är att undersöka varför de med medfödda hjärtfel har ökad risk att drabbas och hur man kan minska risken, säger Zacharias Mandalenakis, docent i kardiologi vid institutionen för medicin och kardiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bild
Bild på Zacharias Mandalenakis.
Zacharias Mandalenakis, docent i kardiologi vid institutionen för medicin.
Foto: Privat

Infektiös endokardit är en allvarlig komplikation som innebär att bakterier från till exempel ett sår eller från munnen, tar sig in i blodbanan och får fäste i en skadad hjärtklaff, till exempel när den inte håller tätt. Hål i hjärtats väggar och läckage i klaffar är vanligt hos personer med medfödda hjärtfel. När bakterierna väl satt sig på klaffen är de svåra att bli av med. Ofta krävs intravenös antibiotikabehandling och sjukhusvistelse i många veckor. Det är inte ovanligt att patienter med infektiös endokardit utvecklar hjärtsvikt och tvingas genomgå en klaffoperation, vilket alla inte klarar. Bakterierna kan även lossna från klaffen och blockera ett kärl, som vid stroke.

Stor studie finansierad av Hjärt-Lungfonden

I studien har forskarna jämfört nästan 90 000 personer med medfödda hjärtfel från Patientregistret med nästan 900 000 personer utan medfödda hjärtfel från Statistiska Centralbyråns befolkningsregister. Deltagarna har matchats i fråga om kön och födelseår och sedan stämts av mot Patientregistret inom en period av 25 år. 

Resultatet visar att nästan 9 procent med medfödda hjärtfel som når 87 års ålder kommer att få infektiös endokardit någon gång under livet, medan andelen drabbade utan medfödda hjärtfel bara är 0,7 procent. Dessutom framkom att bakterier på hjärtklaffen är lika vanligt bland 18-åringar med medfödda hjärtfel som bland 81-åringar utan tidigare kända hjärtfel, vars komplikationer ofta beror på hög ålder. 

Läs mer i pressmeddelandet från Hjärt-Lungfonden. 

Fakta om medfödda hjärtfel 
  • Medfödda hjärtfel är de vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn och ungdomar. Varje år föds knappt 2 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. De mest förekommande typerna av medfödda hjärtfel är hål i de väggar som skiljer förmaken respektive kamrarna åt.
  • Överlevnaden till vuxen ålder för barn med medfödda hjärtfel har ökat sedan 1980-talet från cirka 85 procent till dagens 97 procent. Cirka 50 000 vuxna svenskar lever med ett medfött hjärtfel.
  • De flesta medfödda hjärtfel behöver åtgärdas någon gång under livet. Drygt 10 procent av fallen måste åtgärdas direkt i samband med födseln.
  • Varje år genomförs cirka 500 kirurgiska ingrepp och 250 kateteringrepp på barn och ungdomar med medfött hjärtfel.

(Källa: Hjärt-Lungfonden)