Länkstig

Urban Sound Institute

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2004 - 2010
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Projekten Transmission och In i bruset innehåller ett antal konstnärliga underprojekt och samarbeten. Catharina Dyrssen (Chalmers, Principal Investigator) tillsammans med Anders Hultqvist (Högskolan för scen och musik), Staffan Mossenmark (Högskolan för scen och musik), Per Sjösten (självständig) och Björn Hellström (Konstfack, Stockholm)
Konstbaserade musikaliska, arkitektoniska och akustiska undersökningar av samtida urbana rum. Syftet med projektet är att kritiskt utmana uppfattningen av buller som odifferentierade urbana drönare, och undersöka det som ett fylligt material med dolda detaljer.