Länkstig

Transnationella singelmän. En etnografi om singelskap bland migrerade män i Europeiska Unionen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Centrum för Europaforskning

Kort beskrivning

Kort text max 850 tecken