Länkstig

Transnationell utbildningsmobilitet i Asien - En tvärvetenskaplig studie av unga människors strategier och levnadsvillkor

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 409 191
Projekttid
2011 - 2015
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Detta tvärvetenskapliga projekt studerar den gränsöverskridande rörligheten för högre utbildning i Asien genom att ta ett perspektiv som lokaliserar individer i centrum. Den undersöker unga människors strategier, erfarenheter och visioner. Projektet har genomförts av sex forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet som representerar olika discipliner: islamiska studier, sociologi, antropologi och historia. Genom att betrakta ämnet "nedifrån" genom användning av livshistorier som dess forskningsmetodik har gruppen närmade sig transnationell rörlighet på ett unikt sätt. Projektet fyller också en annan lucka, eftersom mobilitet mellan utbildning i Asien har fått lite uppmärksamhet. Projektet har inkluderat delstudier baserade på fältarbete och datainsamling i Indien, Indonesien, Malaysia, Nepal, Syrien, Thailand och Turkiet.