Bild
Solen skiner på regndränkta gator. Regnbåge över husen.
Länkstig

Transforming Values. Gender, religiosities and secularities across the globe

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Religiösa praktiker och tillhörigheter har under de två senaste de cennierna blivit
mer framträdande på en global nivå. Som en följd av dessa förändringar har
begreppet sekularitet, liksom relationen mellan sekularitet och religiositet, blivit
föremål för intensiva tvärvetenskapliga och internationella debatter. Vi vill ta detta intresse på allvar genom att initiera och fördjupa tvärvetenskapliga och transregionala
konversationer om sekularitet, religion och spiritualitet i ett globalt perspektiv.
Vi kommer att organisera workshops, konferenspaneler och öppna
arrangemang för att samla och sprida kunskap om ämnet. Vår målsättning är att utveckla nya analytiska begrepp och metodologiska förhållningssätt för att kunna studera särskilt utmanande frågor och problem i förhållande till ämnet.
Längre beskrivning i den engelska versionen.