Länkstig

Terrorlistning och medling av väpnade konflikter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

De senaste decennierna har stater och organisationer investerat stora resurser att bygga upp en kapacitet för att lösa väpnade konflikter på diplomatisk väg, särskilt via medlingsinsatser. Samtidigt har samma aktörer blivit alltmer benägna att proskribera – alltså kriminalisera eller på andra sätt svartlista – väpnade aktörer. Vissa forskare och konfliktlösare menar att att ”terrorlistning” försvårar medlingsuppdraget eller gör det omöjligt. För att möjliggöra kvantitativa tester av hur terrorlistning påverkar medling syftar projektet till att samla in data över proskription i väpnade konflikter mellan 1945 och 2020 för att skapa det första datasetet av sitt slag.