Länkstig

Styrning av komplexa företagsrelationer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 479 917
Projekttid
2015 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Torsten Söderbergs Stiftelse

Kort beskrivning

Ett sätt att förstå komplexa företagsrelationer är att se dem som bestående av mer eller mindre sammankopplade arenor där företag genomför olika aktiviteter. Arenorna måste styras, men möjligheterna att styra påverkas av företagens agerande inom andra arenor. Vi kommer att studera hur företagsrelationers komplexitet påverkar sätten som relationer styrs. Internationella företagsrelationer kompliceras ytterligare av att relationens parter befinner sig i olika institutionell kontext. Detta blir påtagligt när företag i Väst outsourcar aktiviteter till leverantörer i utvecklingsländer. Motstånd mot styrsystem som uppfattas som opassande i ett lokalt sammanhang kan göra att hybridformer av styrning uppstår. Vi undersöker hur hybridiseringsprocesser (med fokus på styrning) ser ut inom ramen för komplexa internationella företagsrelationer.