Länkstig

Stone Age Companions: Humans and animals in hunter-gatherer burials in North-eastern Europe

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Avhandlingen studerar jägare-samlares gravfynd i Nordeuropa utifrån posthumanistisk perspektiv. Relationerna mellan människor och djur samt begravningsritualer ligger i fokus för projektet. Forskningens material består av djurben och djurtandspärlor i gravarna från Sverige, Lettland och Ryssland. Tvärvetenskapliga metoder, såsom osteologiska och isotopanalyser ger möjlighet att diskutera sammansättningen av dekorationer: valet av tänder, ålder av djur, art och mängd av individer som användes för att ge utsmyckningar för den avlidne. Naturvetenskapliga analys bidrar med information om kronologi och användningsperiod av gravfält, samt ger information om djurs diet. Studien som helhet kommer att skapa större förståelse kring liv och död hos de förhistoriska jägare-samlare och människor och djurs samexistens under stenålder i Östersjöområdet.