Länkstig

Specialpedagogik och policyförändringar: en studie av sex jurisdiktion

Forskningsgrupp
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Leverhulme Trust

Kort beskrivning

Detta nätverk undersöker förändringar inom det specialpedagogiska fältet inom sex jurisdiktion.

Om projektet

Nätverket undersöker det specialpedagogiska fältet och förändringar som sker i sex länder, Australien (New South Wales), USA (Kalifornien), Skottland, England, Holland och Sverige. Undersökningen utvidgar och kritiskt granskar arbetet från t e x OECD och EADSNE, vilka publicerar nationell statistik producerade inom de olika länderna. De deltagande länderna kommer att behandlas som kritiska fall med fokus på deras distinkta karakteristika.

Medlemmar i projektet

  • Sheila Riddell (Principal Investigator), Elisabet Weedon and Fannie Kong, University of Edinburgh, UK
  • Scot Danforth, San Diego State University, USA
  • Linda Graham, Macquarie University, New South Wales, Australia
  • Eva Hjörne, University of Gothenburg, Sweden
  • Sip Jan Pijl, University of Groningen, The Netherlands
  • Sally Tomlinson, Oxford University, UK