Länkstig

Spädbarns förståelse av rättvisa

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2014
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
ERC och Forte

Kort beskrivning

Det har publicerats mycket experimentell forskning de senaste åren med fokus på små barns prosociala utveckling, till exempel om hur de samarbetar, tröstar, hjälper och delar med sig. Vår forskning inom detta fält har fokuserat på hur spädbarn förstår olika aspekter av rättvisa. 

Om projektet

Det har publicerats mycket experimentell forskning de senaste åren med fokus på små barns prosociala utveckling, till exempel om hur de samarbetar, tröstar, hjälper och delar med sig. Vår forskning inom detta fält har fokuserat på hur spädbarn förstår olika aspekter av rättvisa. 

Vi har publicerat forskning som visar att barn redan vid 10 månaders ålder förväntar sig att resurser ska fördelas enligt rättvisa principer. Vi har också kunnat visa att barn i samma ålder värderar rättvisa individer högre än individer som fördelar resurser orättvist.

Vår senaste forskning inom detta område har visat att små barns förståelse för rättviseprinciper antagligen är än mer sofistikerade. Exempelvis har vi kunnat se att små barn även kan ta hänsyn till om en individ har för avsikt att vara rättvis eller orättvis. Det innebär att barnen inte enbart utgår från hur resurserna blir fördelade utan också om det var ”meningen” eller inte. De verkar till exempel värdera den som delar rättvist och den som försöker dela rättvis (men misslyckas) lika högt. Tillsammans tyder de här resultaten på att små barn har en mycket avancerad förmåga att resonera kring och förstå rättviseprinciper!

Publikationer

Strid, K. & Meristo, M. (2020). Infants consider the distributor’s intentions in resource allocation. Frontiers in Psychology, 11, 596213. 

Surian, L., Ueno, M., Itakura, S., & Meristo, M. (2018). Do infants attribute moral traits? Fourteen-month-olds’ expectations of fairness are affected by agents' antisocial actions. Frontiers in Psychology, 9, 1649. 

Meristo, M., Strid, K. & Surian, L. (2016). Preverbal infants’ ability to encode the outcome of distributive actions. Infancy, 21, 353-372. 

Meristo, M. & Surian, L. (2014). Infants’ distinguish antisocial actions directed towards fair and unfair agents. PLoS ONE, 9(10): e110553. 

Meristo, M. & Surian, L. (2013). Do infants detect indirect reciprocity? Cognition, 129, 102-113.