Länkstig

Sannolikhetsteori

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för matematiska vetenskaper

Kort beskrivning

Sannolikhetsteorigruppen bedriver forskning i teoretisk sannolikhet. Några av de områden som omfattas av gruppens forskning är: interagerande partikelsystem och perkolation, statistisk mekanik, stokastiska partiella differentialekvationer, blandningstider för Markovkedjor, ergodteori, stokastisk optimering, stokastisk geometri och punktprocesser.