Länkstig

Rune's Relay

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2012
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU), Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Universitetsadjunkt Palle Dahlstedt