Länkstig

Oral och maxillofacial radiologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för odontologi

Kort beskrivning

Oral och Maxillofacial radiologi utgör en central del inom odontologin där det behandlar olika bildgivande tekniker för diagnostik inom huvud-halsområdet, röntgenstrålning och dess påverkan på biologisk vävnad.

Oral och maxillofacial radiologi är ett ämnesområde i ständig utveckling, starkt kopplat till ny teknik och den senaste tidens utveckling inom datavetenskap. Forskningen inom ämnesområdet behandlar såväl radiologisk diagnostik som validering av nya bildgivande tekniker och optimering av röntgenundersökningar ur stråldosperspektiv. Det är en naturlig fortsättning på tidigare forskning vid avdelningen som genom åren framgångsrikt har fokuserat på värdering och utveckling av radiologiska tekniker med avseende på informationsinnehåll, diagnostisk säkerhet och stråldos.