Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar barnhänder.
Foto: Sharon McCuthcheon/pexels.com
Länkstig

Optimering av inställningar i cochleaimplantat på barn

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Andreas Björsne, leg. audionom, doktorand

Kort beskrivning

För små barn som får cochleaimplantat tidigt i livet baseras inställningar som är viktiga för hur barnet uppfattar ljud på en s.k. objektiv mätning. Syftet med forskningsprojektet är att göra en långtidsuppföljning av barn som fått denna typ av inställning och jämföra med en inställning som baseras på deras egna upplevelser av ljudet i implantatet.