Bild
Små humrar i sina individuella fack.
Länkstig

Nätverksbyggande och utsättning av hummeryngel

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
SWEMARC

Samarbetspartners
Sotenäs kommun
Finansiär
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Jordbruksverket

Kort beskrivning

Projektet har fokus på att bygga nätverk mellan yrkesfiskare och forskare, samt att släppa ut hummeryngel i havet.