Länkstig

Motpoler: ett långsiktigt perspektiv på ojämlikhet, industrialisering och arbetsmarknadsinstitutioner i Brasilien och Sverige

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och CAPES (Brasilien), Bromanska stiftelsen för forskning och företagande.

Kort beskrivning

Projektet är ett samarbete mellan några brasilianska och svenska ekonomhistoriker och syftar till att främja vår förståelse av varför Brasilien och Sverige har slagit in på så olika vägar när det gäller inkomstfördelning och ekonomisk tillväxt. Vi hoppas att projektet genom sitt jämförande perspektiv ska kunna kasta nytt ljus över varför Brasilien har en så ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter, och varför landet har släpat efter de utvecklade länderna inkomstmässigt under en stor del av nittonhundratalet.

Projektet inriktar sig speciellt mot två jämförelseområden: tillverkningsindustrin och arbetsmarknadens institutioner. Dessa båda områden kommer att förlänas detaljerade studier som kommer att publiceras i en editerad volym (Palgrave Macmillan). Boken är planerad att komma ut hösten 2019. Innan dess kommer åtminstone två workshops att arrangeras där delar av den kommande boken kommer att diskuteras.

Vid sidan av den gemensamma forskningen syftar samarbetet till att stärka utbildningen i ekonomisk historia på grund- och avancerad nivå. Deltagarna från Sverige kommer att föreläsa om svensk ekonomisk historia vid universitet i Sao Paulo och deltagarna från Brasilien kommer att undervisa i Brasiliens ekonomiska historia här i Göteborg.