Länkstig

Magnificatbearbetningar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2010
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU), Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Professor Karin Nelson