Bild
Hedvig Jalhed, forskarstudent
Foto: Stig Magnus Thorsén
Länkstig

An Operatic Game-Changer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Hedvig Jalhed.
Vad kan hända om vi tänker på operor som lekfulla och interaktiva spel? I detta praktikledda konstnärliga forskningsprojekt studerades fyra experimentella kammaroperor för att pröva idén. Som ett resultat av undersökningen har ett föreslaget systemkonstruerats för analys och generering av så kallad ludo-immersiv opera.

Vad händer om vi förhåller oss till opera som om det vore ett spel? I detta doktorandprojekt i scenisk gestaltning har Hedvig Jalhed undersökt hur besökare kan inlemmas i en både konstnärlig och ludisk variant av kammaropera, som hon har kommit att kalla ludo-immersiv opera. Adjektivet ludisk (på engelska: ludic) kan betyda lek­full eller spelmässig. Med inspiration från levande rollspel (lajv) och genom att utgå från speldesign i framtagandet av nya operor har fyra immersiva kammaroperor tagits fram. Att något är immersivt innebär i korthet att det är omslutande och öppet för inblandning. I denna typ av opera har opera­besökare interagerat både med professionella artister och med varandra inom ramen för den fiktiva, musikdrivna handlingen. Forskningsstudien har resulterat i en systemisering av immersiva aspekter i ludo-immersiv opera och en modell för fortsatt utforskande av formatets potential.

Genom att särskilja fysiolo­giska, sociologiska och psykologiska faktorer har olika grader av immersi­on framträtt. Studien visar hur immersion kan uppstå genom sinnesrörelse (fysisk stimuli), deltagande (social stimuli) och förväntan (psykisk stimuli). Systemet kan potentiellt användas för både notation och slumpgenera­tion, men detta är föremål för framtida forskning och vidare utveckling. Ge­nom att olika slags utrymme för handling specificeras kan systemet påvisa hur deltagarna interagerar med varandra inom operan ifråga och därmed på vilken nivå tillräcklig immersion uppstått för att motivera handling.