Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Live Action Opera

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Hedvig Jalhed.
Studien Live Action Opera introducerar rollspel och spel i framtagandet av nya operakoncept. Live Action Opera syftar till att konstruera och experimentera med ett ramverk för alternativa format och subgenrer som på olika sätt kontrasterar mot den traditionella operakonstens estetik, funktion och inramning. Den yttre betraktaren exkluderas till förmån för en avgränsad sfär av interna perspektiv.

En central frågeställning i Live Action Opera är hur operafältet kan aktualiseras genom utvecklandet av musikdramatiska koncept som bygger på ett kritiskt ifrågasättande och tänjande av konstformens gränser och karaktäristika. Ett mål är att skapa samtida format som skiljer sig från traditionell musikdramatik vad gäller innehåll, dramaturgi och associationer för att på så sätt bidra till en större mångfald inom fältet. Studien anknyter till fält såsom opera, musikdramatik, teater, design, spel, kulturvetenskap och sociologi. Den förhåller sig till opera i första hand som en dramatisk genre, snarare än en musikalisk stil med idiomatiska karaktärsdrag. Med ett synsätt på även rollspel och spel som dramatiska och narrativa uttrycksformer blir det möjligt att hitta tillämpbara inslag och metoder för olika typer av rollspelsopera med mera.

Utmaningen att kombinera element från rollspel och spel med tonsatt och stundtals fastlagd musikdramatik och kompositioner som inkluderar stilistiska element kräver såväl kompositoriska som improvisatoriska förmågor, samt öppenhet för musikdramatiskt rollspel som en konstform mer än som en social aktivitet. Artister och publik interagerar inte endast i ett musikaliskt eller dramatiskt sammanhang, utan i ett musikdramatiskt tidsflöde. Studien undersöker dessa processer, möjliga verktyg och det konstnärliga resultatet i ett antal hybridformat och subgenrer, bland annat lajvoperor, musikdramatiska rollspel och musikdramatiska spel. Komplexiteten av mångfaldiga linjära upplevelser i ett rumsligt flöde utforskas i dessa interaktiva format som bygger på "devising" och där den fjärde väggen inte är öppen för inblick – den inkluderar istället såväl operaartister som besökare och stängs bakom dem.

Bild på Hedvig Jalhed
Hedvig Jalhed
Foto: Stig Magnus Thorsén