Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteratur på omvägar: Om indirekta romanöversättningar till svenska 2000–2015

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för svenska språket

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet tar sin utgångspunkt i DTS (Descriptive Translation Studies), polysystemteori och teorier om världslitteratur och undersöker i vilken utsträckning indirekt översättning (dvs. översättning av en översättning) används vid översättning av romaner i dagens Sverige, mellan vilka språk som sådan översättning sker, vilka de medierande språken är och vilka de bakomliggande orsakerna kan tänkas vara samt vilka konsekvenserna kan bli, såväl för den enskilda texten som i ett större sammanhang.