Bild
Foto: Dmitry Ratushny
Länkstig

Kvinnor som har utsatts för våldtäkt: Det initiala bemötandet av polis och medicinsk personal

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Lisa Rudolfsson

Kort beskrivning

Det initiala bemötandet från polis och medicinsk personal efter det att en kvinna har blivit våldtagen kan ha stor effekt på offrets möjligheter att bearbeta det som hänt. Tidigare forskning visar att många våldtagna kvinnor upplever det initiala bemötandet från samhällets representanter på ett sätt som är mer skadande än hjälpande. Detta 3-åriga projekt syftar till att studera hur kvinnor som har blivit våldtagna upplever den initiala kontakten med polis och/eller medicinsk personal och vidare, att studera vilka erfarenheter poliser och medicinsk personal har av dessa möten. Fokuseringen på dels den våldtagna kvinnans upplevelser, dels på professionellas erfarenheter förväntas bl.a. leda till riktade insatser för att förbättra professionellas möjligheter att bemöta den våldtagna kvinnan på ett empatiskt och kunskapsbaserat sätt.