Länkstig

Framtiden för heterogena och förfördelade bostadsområden i de nordiska välfärdsstaterna – invånarnas röster

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
8 697 262
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Finansiär
Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Riksbankens Jubileumsfond, Familjen Kamprads stiftelse

Kort beskrivning

Det här projektet ingår i programmet "Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället", och genomför surveyundersökningar bland invånare i urbana bostadsområden med etnisk mångfald för ta reda på vad de tycker om sin miljö. Samtidigt är projektets syfte att skapa metoder att höra personer som vanligen inte deltar i undersökningar. I projektet deltar forskare i statsvetenskap och stadsgeografi från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Mer information

Du kan läsa mer om projektet på den internationella sidan.