Bild
Göteborgs hamn
Foto: Agnes Faxé/GRI
Länkstig

Förverkligande av Vision Älvstaden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3,6 miljoner kronor
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Finansiär
Mistra Urban Furtures och Göteborg stad

Kort beskrivning

Projektet syftar till att över tid följa och analysera förverkligandet av vision Älvstaden som antogs av Göteborg stads KF 2012. Forskningens fokus är på organisation, ledarskap och styrningsfrågor.