Länkstig

Forskningsprojekt Behandling av smärta hos unga och effekt på den fysisk aktiviteten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsetenskapliga fakulteten, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka förekomst av central sensitisering av smärta och dess inverkan på fysisk aktivitet hos unga med hypermobilitet. Projektansvarig är professor Mari Lundberg. PAHP bidrar till datainsamling av fysisk aktivitet med accelerometrar liksom processering, analys och tolkning av data.

Deltagare

  • Professor Mari Lundberg
  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson
  • Doktorand Elke Schubert-Hjalmarsson
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson