Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Peruansk jordbrukare bevattnar sitt fält.
Peruansk jordbrukare bevattnar sitt fält.
Foto: Karsten Paerregaard
Länkstig

Förhandlingar om förvaltning av och rättigheter i vatten i Perus högland

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2019
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur Perus centrala vattenintressenter - vattenbrukare, vattenmyndigheter och vatteningenjörer - deltar i nya former för samarbete för att förbättra vattenförvaltningen och vattenutnyttjandet. 

Bakgrund och syfte

Färskvatten utgör mindre än tre procent av jordens vattenförråd och på grund av klimatförändringar försvinner vattenkällor i en oroande fart. Som följd härav är strider över färskvatten utbredda i hela världen och de kommer med stor sannolikhet att växa i antal de kommande åren. Det är likaså avgörande att förbättra vattenförvaltningen och att uppnå vattenjämlikhet i de många utvecklingsländer som drabbats av klimatförändring och vattenbrist. Genom att utforska hur snabb miljöförändring i Peru inte bara förvärrar existerande konflikter utan också leder till nya former av samarbete och ökad vattenjämlikhet syftar detta projekt till att söka svar på hur världens vattenbrist kan lösas.

Projektet undersöker hur, i en situation med klimatförändring, glaciärsmältning och vattenbrist, Perus centrala vattenintressenter - vattenbrukare, vattenmyndigheter och vatteningenjörer - deltar i nya former för samarbete för att förbättra vattenförvaltningen och vattenutnyttjandet. 

Deltagare

Malene Brandshaug

Karsten Paerregaard

Susann Ullberg, Uppsala universitet 

Kontakt

Karsten Paerregaard